tisdag 4 december 2012

Projektet avslutas

Hallå
Efter tre års fältarbete är vår slutrapport klar. Den finns att hämta hem på Viltskadecenters hemsida www.viltskadecenter.se

Vi kommer nu att påbörja ett nytt projekt som tar vid där det nu avrapporterade slutar. Vi kommer nämligen att testa kalvning i hägn och områdesriktad jakt i praktiken. Under 2013 och 2014 kalvar vajor i hägn i Udtjagruppen (Udtja) och Purnugruppen (Gällivare skogssameby). Därefter kommer vi under 2015 och 2016 att följa upp effekterna av områdesriktad jakt på björn, dvs en kraftig decimering av antalet björnar i bägge områdena. Om det låter spännande att följa turerna i ett sådant projekt så gör gärna det.

Det har varit väldigt roligt att rapportera på bloggen, men periodvis har det varit svårt att få till av rent praktiska skäl. För att på ett enkelt sätt kunna skriva på bloggen från alla möjliga apparater så kommer vi att gå över till Facebook. Sidan heter Björnpredation på ren och kommer att ställas i ordning under veckan. Vår förhoppning är att kunna rapportera ännu oftare.

Vi ses!


fredag 22 juni 2012

Fortsatt lugnt på renpredationsfronten. Björnarna fraterniserar fritt med varandra. Natta hade sannolikt sällskap av en hona igår. Haaku har gått några dagar tillsammans med Maisa och efter det med Alto.

Älgkalv dödad av Tjanas.

Vuxen älg dödad av Maisa.

måndag 18 juni 2012

I Gällivare skogs har en vaja dödats av Haaku. I Udtja har Jouvva tagit en renkalv. Dessutom har ett större antal halvtimmeskluster besökts, på dessa hittades 2 vuxna älgar och två älgkalvar efter Tjirsa, 3 älgkalvar efter Jouvva, 1 älgkalv efter Lapma, samt 1 vuxen älg och 2 älgkalvar efter Junka.

Peter och Tussi på klustersök.

Björndödad älgkalv vid Ole-Gunnars fötter.

söndag 17 juni 2012

På björnfronten relativt lugnt. Natten mellan 14:e och 15:e juni dräpte dock Haaku en sändarvaja i Gällivare skogs.


Sändarförsedd vaja A43 dödad av Haaku.

fredag 15 juni 2012

Just nu är det ganska lugnt vad gäller antalet minutspårlöpor som produceras. Istället besöks positioner där björnen har stannat till utan att den har varit i kontakt med en sändarförsedd vaja. På de flesta positioner hittas utgrävda myrstackar, men till och från en del annat. I förrgår besöktes en plats där Såke hade legat mellan 4 och 9 juni, på platsen hittades kadavret efter en vuxen ren. Kadavret besöktes också utav Lapma. På halvtimmeskluster har också hittats 3 vuxna älgar, 5 älgkalvar och 8 renkalvar efter Kanti. Att renkalvarna hittades på halvtimmeskluster och inte minutspårlöpor berodde på att Kanti varit utanför studieområdet, dvs området med sändarförsedda vajor. Junka hade också dödat en vuxen älg.

Mattias i Udtja med en myrstack i Nattavaaraaklassen.

Vaja som sannolikt dödats av Såke, men också besökts av Lapma.

Rester av slagen kalv. Lite nördigt kanske, men på GPS displayen ser man hur snyggt "cirkelsöket" har gjorts.

måndag 11 juni 2012

I Gällivare skogs hittades 5 dödade renkalvar 9 och 10 juni (Haaku 1, Maisa 1, Tolik 2, Tjanas 1). Förra året hittades den sista björndödade renkalven den 8:e juni, så baserat på hur det sett ut tidigare borde kalvpredationen nu avta drastiskt. 

Mattias med en av säsongens sista? björndödade renkalvar. 

Denna skida kommer i allafall inte att bära någon Norrman till vinster i skidspåret (definitivt inte någon svensk heller).

I Kåbdalis testas prototypen för en ny generation GPS hållare under fältmässiga förhållanden.

Spår av klättrande björn.

På klustersök i vattensjuk terräng. Lars-Thomas fegade ur och lämnade skotern hemma.onsdag 6 juni 2012

Igår den 5/6 blev en minst sagt händelserik dag för Kåbdalisgänget. Vi märkte Hålkok som gick tillsammans med Lapma strax öster om Udtjasjön, samt en ny hane som fick namnet Junka.  han gick tillsammans med Tjirsa och en betydligt större hanbjörn som förblev omärkt.
Bara halvtimmeskluster besöktes i Udtja igår. Kanti hade tagit 2 älgkalvar och besökt ett älgkadaver. I Gällivare skogs. Bara halvtimmeskluster besöktes i Udtja igår. Kanti hade tagit 2 älgkalvar och besökt ett älgkadaver. I Gällivare skogs hittades såväl älg som ren på kluster (se uppdaterad lista till vänster).

Nymärkta hanbjörnen Junka på 93 kg. Notera den nya sändaren (bredvid Peter) som innehåller en filmkamera. Om allt fungerar som det ska så kommer kameran att filma då Junka är i närheten av sändarförsedda vajor. Bildsekvenserna får vi först då sändaren plockas av.
Junka vaknar efter märkningen.

På hemväg efter märkningen av Junka springer en annan björn ut på vägen framför bilen som Lasse och Solene färdas i. Solene som är snabbare än snabb fick en bild av den flyende björnen..
Märkt vaja med kalv i Gällivare skogs.

En bild  av lycka! Ole-Gunnar, hans Machete, och en omkullblåst Contortatall.