torsdag 28 juli 2011


Saanio har börjat titta efter iden inför vintern.

Lismi har ägnat sig åt trädklättring. Ända upp till toppen av det (enligt Lars-Thomas lasso) 17 meter höga trädet. Lars-Thomas själv gjorde en "Geir-Rune" dvs, ramlade i bäcken.

fredag 8 juli 2011

Ursäkta radiotystnaden

Björnarna fortsätter att äta en hel del älg och älgkalv, men låter (åtminstone tillsvidare) renarna vara. Somliga renskötare upplever att det blir en ökning av björnpredationen på ren i slutet av sommaren, vi får se om det är något som kan beläggas i studien. I övrigt har det varit kalvmärkningar . Vi har noterat andelen sändarvajor som har förlorat sin kalv, återkommer med resultat från detta senare. Bifogar lite trevliga bilder.


Lasse har anpassat sig efter marknaden och modifierat en kaffepinne till en grillpinne att lyfta galler och röra om i glöden. Ett multiverktyg.

Solnedgång över en av Gällivare skogs gröna myrar.

En bild från i våras. Så här på håll är det svårt att säga vad det är för smidigt djur som korsar bäcken. Kanske en Kronhjort? Vackert är det i alla fall.


måndag 20 juni 2011

Björnarna fortsätter att äta älg, både kalv och vuxen. Endera dagen kommer en lite längre redogörelse, men för nu får Sorken hålla tillgodo med lite diverse.

En av björnen halvt överrisad älgkalv.

Solnedgång över en av myrarna i Gällivare skogs kalvningsland. Redan för flera veckor sedan hade myrarna börjat grönska.
Seriösa diskussioner nattliga diskussioner i köket hos Håkan Persson i Nattavaara efter en tjuvstart på kalvmärkningen. Ämnen som avhandlades var bland andra: Hur fungerar en Wankelmotor egentligen? På hur långt håll kan ett JAS plan fotografera en människa som går att känna igen på bilden?
En sångsvansunge som Rune sprang på häromnatten.

torsdag 16 juni 2011

Haklvtimmeskluster

Antalet minutkluster är fortsatt litet. Geir-Rune och Nils-Anders mfl. fortsätter dock att besöka halvtimmeskluster. Vi kommer att rapportera vad som hittas på halvtimmesklustrena i en särskild tabell till vänster.

söndag 12 juni 2011

Död björn i Udtja

Vid ett besök på ett halvtimmeskluster hittades idag en död björn. Den sändarförsedda hanbjörnen Tjärggat hade besökt klustret som av allt att döma såg ut att innehålla en älg. Förvåningen var ganska stor när det istället låg en död och till stor del uppäten björn på platsen.

Det mesta av björnen var konsumerat.

Den döda björnens framfot var ca 12 cm bred och björnens vikt uppskattades till omkring 100 kg.

onsdag 8 juni 2011

Avtagande predation på ren

Trenden håller i sig. Björnarnas predation på renkalv fortsätter att avta. Under den senaste veckan har sändarbjörnarna producerat 32 minutkluster som besökts, vid dessa har 6 dödade renkalvar hittats. Björnarnas intresse verkar för älgkalvar och brunst verkar å andra sidan vara i ökande. Vårt projekt är inriktat på björnpredation på ren, men eftersom vi fann relativt många björndödade älgkalvar i början av juni förra året väcktes också frågan om att passa på och studera även omfattningen av björnarnas predation på älgkalvar. Eftersom björnarna redan är märkta går det ju att göra en sådan stuide till en mycket lägre kostnad än annars. Jonas Kindberg från Skandinaviska björnforskningsprojektet har av Landsbygdsdepartmentet fått medel för en sådan studie. Det är även en fördel för studien av björnpredation på ren eftersom ett stort antal halvtimmeskluster besöks vilket ger ett ännu bättre underlag för eventuella felkällor (om det t ex skulle hittas många björndödade renkalvar på halvtimmesklustren). Geir-Rune Rauset (doktorand på Grimsö) har rest till Kåbdalis för att tillsammans med samebyarna besöka halvtimmesklustren.

Som omväxling till bilder på kadaver är här en bild från en grillfest hos familjen Persson i Nattavaara.

lördag 4 juni 2011

Ny hona märkt i Gällivare skogs

Igår märktes en honbjörn som gick i sällskap med Maisa. Hon vägde 96 kg och fick namnet Saanio.

Honan Saanio vid märkningstillfället igår.

onsdag 1 juni 2011

Björnarnas predationstakt på renkalv tycks fortfarande ligga på en lägre nivå än för någon vecka sedan. De senaste två dagarna har björnarna producerat 28 minutkluster som också har besökts, 4 renkalvar hittades.

måndag 30 maj 2011

Observation av jagande björn

Vid gårdagens klusterbesök såg Lasse en grupp renar som sprang fram och tillbaka ca 500 meter bort. När han och Silje iakttog renarna fick de syn på en björn som sprang efter renarna. Avståndet var stort men Lasse bedömde att björnen låg ca 50 m efter renarna och hade svårt att hänga med. Även kalvarna höll undan. Björnen försvann efter renarna in i skogen. De kunde inte se om björnen var märkt eller inte, men det lär visa sig på dagens positioner från sändarbjörnarna. I Gällivare skogs besöktes 17 kluster efter Lismi, hon hade inte slagit någon renkalv på dessa kluster. Klustren var nog istället resultatet av att brunsten är på gång och att hon rör sig tillsammans med den märkta hanbjörnen Maisa.
På de 60 senast besökta klustren har 7 renkalvar hittats. Tidigare i vår har det i grova drag hittats en dödad renkalv på vart tredje kluster. Det blir spännande att se om predationstakten på renkalv avtar under den kommande veckan.


Spår efter Lismi och Maisas kurtiserande.

Älgkalv dödad av Lismi.

Fint besök i projektet. I förgrunden syns Maano från länsstyrelsen i Jämtland och Josefin från länsstyrelsen i Norrbotten, i bakgrunden stretar Einar på.

torsdag 26 maj 2011

Under de två senaste dygnen har björnarna oförtrutet producerat minutkluster i både Udtja och Gällivare skogs. När Stig var på väg till ett kluster såg han två vuxna och omärkta björnar. De befann sig på kalvningslandet och hade varit bra att få märkta. Vi gjorde ett märkningsförsök men på barmarken gick det inte att få kontakt med björnarna igen.

Renkalv som Lismi stannat tre minuter vid. Tillräckligt för att generera ett kluster att besöka. Det är dock tveksamt om det är Lismi som dödat kalven, eftersom såpass mycket av kadavret har ätits upp. Det är för att i största möjliga mån slippa sådana avvägningar som vi arbetar i två samebyar med relativt få andra rovdjur än björnar. Vi försöker också besöka minutklustrena så fort sändarbjörnen befinner sig 1 km bort.

Björndödad sändarvaja. Björnen hade först dödat vajan och sedan tagit ut och ätit upp den ofödda kalven.

Fick en riktig kaffepinne (model 2008) av Lasse häromdagen och kan nu koka kaffe eller steka kött på ett kontrollerat sätt oavsett plats i världen. Notera Lasses initialer och årtal på pinnen.

tisdag 24 maj 2011

100 kalvars gränsen sprängd

Igår besöktes 24 kluster i Gällivare skogs, 12 kalvar hittades på klustren. I Udtja besöktes 6 kluster och 3 kalvar hittades. Med anledning av Gällivare skogs utmaning har ordföranden i Udtja skrivit ett öppet brev, som publiceras längre ned på sidan.


Stig med resterna av en renkalv vid fötterna.

Nils-Anders: Det här kan väl inte vara min ren?

Kan bara konstatera att den partiledare som först anlitar Rune Stokke som talskrivare vinner nästa val.

söndag 22 maj 2011

Idag har 19 kluster besökts i Gällivare skogs, 3 kalvar hittades. I Udtja besöktes 12 kluster, även där hittades 3 kalvar. Dessutom märktes Kanti om och har nu en fungerande sändare. Hon befinner sig ganska långt söderut och lite utanför det egentliga kalvningslandet.

Det har varit ganska körigt ett tag och jag har därför missat att rapportera om Ole-Gunnars datorkrasch. I normala fall hörs en salva norska (och svenska) svordomar per minut, men häromdagen stegrades takten till den grad att kraftuttryck var det enda som hördes överhuvudtaget. Den dator som används för att ta ut kluster och hålla ordning på datat hade kraschat (alla Macägare kan glädjas åt att det var en PC). Turligt nog är vi båda i princip legitimerade datortekniker, vår samlade erfarenhet resulterade i att vi satte dammsugarmunstycket mot fläktuttaget, dammsög ut dammet och slog sedan på datorn. Den FUNGERADE !!, en kort stund sen dog den igen. Vi kapitulerade, ställda inför ett problem som översteg vår kompetens. Klockan fyra morgonen därpå satte sig Ole-Gunnar i bilen och körde till Umeå, fick låna en dator på SLU, installerade alla program och körde sedan tillbaka till Kåbdalis igen. Vi andra gick kluster i blötsnö och regn. Slutet gott, allting gott. Ole-Gunnar kom tillbaka med en fungerande dator, övriga klusterletare i Kåbdalis avslutade dagen med biljard hos Mattias och korvgrillning hos Lasse.

Stig Persson på väg mot ett kluster på en av många myrar i Nattavaaraskogarna.

Rune och Ville (på bilden) besöker en älg som troligen har dödats av Kanti.

Sändarförsedd vaja på ett kluster som besökts av Maisa. Kadavret var dock äldre och det var inte möjligt att avgöra vad/vem som dödat vajan.

Einar vid en myrstack i Udtja. Jämför höjden med de myrstackar som Lars-Thomas har poserat invid. Gällivare skogs har meddelat att de officiellt utmanar Udtja sameby i vem som har den största myrstacken på sina marker. Frågan är om Udtja vågar anta utmaningen. När Lasse skickade den här bilden skyllde han litenheten på att björnen varit där innan.

lördag 21 maj 2011

I Gällivare besöktes 11 minutkluster, varav 3 innehöll en kalv. I Udtja besöktes 9 minutkluster, 2 kalvar hittades. Glädjande nog började Kantis sändare att skicka positioner igen efter någon veckas uppehåll. Såg förresten en kommentar som uppskattade det arbete som folket i Udtja och Gällivare skogs lägger ned på detta projekt. Kan bara instämma, de lägger ned både hjärta och själ i arbetet. Ett exempel från ikväll är Lars Thomas Persson i Gällivare skogs som när vi skildes åt konstaterade att han skulle behöva vara med familjen på söndagen och därför undrade om vi kunde åka från Nattavaara senast kl 06:00 på söndagsmorgonen. Då skulle han hinna hem i hyfsad tid.

Lars-Thomas med fältassistenter dokumenterar en björndödad renkalv.

Lasse må vara en mästare på att göra kaffepinnar, men ingen kan hantera dem med samma grace som Åke.

fredag 20 maj 2011

I gällivare skogs avverkades idag 14 kluster, 5 kalvar hittades. I Udtja besöktes 18 kluster, 6 kalvar hittades.

Räkna antalet kalvben på bilden.

Einar fyller i klusterblanketter vid köksbordet i Kåbdalis.

"Jäger". Bästa björnhunden i byn, eller bara ännu en plott.....?

torsdag 19 maj 2011

Några renkalvar och årets första älgkalv.

Idag har 16 minutkluster besökts i Udtja på dessa hittades 3 renkalvar efter Såke och 1 efter Jovva. I Gällivare skogs har 2 minutkluster och 4 halvtimmeskluster efter Maisa besökts. På minutklustren hittades 2 renkalvar och på ett av halvtimmesklustren en älgkalv. Igår såg det ut som att det skulle bli färre minutkluster att besöka de närmaste dagarna eftersom flera av björnarna i Udtja var på väg österut. Alla utom en (Bruki) har emellertid vänt och är nu tillbaka hos de kalvande vajorna.

Björnspillning i anslutning till uppäten renkalv.

Efter att ha besökt 11 minutkluster väldigt nära varandra spekulerade vi (Jens o Lasse) i att sändarbjörnen sannolikt haft sällskap av en annan björn nu när brunsten står för dörren. Vi konstaterade sakkunnigt att så var fallet på det 12:e klustret och att de uppenbarligen hade annat att tänka på än att jaga efter renar. På det 13:e klustret, 60 m bort hittade vi den här kalven.

Maisa stod för årets första dödade älgkalv.

Skulle du köpa en bil av den här mannen?


onsdag 18 maj 2011


Lismis sändare skickade meddelanden som vanligt igår, men meddelandena innehöll inga positioner. Vi beslöt därför att byta hennes sändare så fort som möjligt. Förutom detta så har ännu fler minutkluster besökts i båda samebyarna. Eventuellt kommer antalet minutkluster i Udtja att bli lite färre de närmaste dagarna eftersom flera sändarbjörnar har rört sig österut och befinner sig för närvarande inte i området med sändarvajor. Björnarnas brunst närmar sig och under en ganska lång sträcka har Tjirsa, Tjärggat och Bruki gått tillsammans, medan jovva har följt deras spår några timmar bakom.

Lismi vid ommärkningen idag. Hon hade ökat 12 kg i vikt sedan sist, kanske är bären tidiga kring Nattavaaraa.

Renkalv dödad av Haaku i Kissalaki.

Idag var Naturmorgon på plats i Nattavaaraaskogarna för att intervjua Peter och Lars-Thomas. Vi börjar för övrigt bli några stycken som undrar om det verkligen är en slump att Lars-Thomas oftast syns framför bakom eller bredvid en myrstack.

Jens steker koncentrerat med en kaffepinne som visar att han inte tillgodogjort sig mycket av Lasses undervisning.


Ännu en dag med många kluster att besöka, sammanlagt över 50 stycken. I både Udtja och Gällivare hittades björndödade kalvar. I fortsättningen finns en uppdaterad lista, med antal besökta kluster och antal kalvar som dödats av respektive sändarbjörn, i marginalen till vänster.

Mattias vadar en bäck och konstaterar att hans nya stövlar läcker ovanifrån.


Vid ett av klustren (där björnen haft en lega) låg en tjäderhöna och ruvade på ägg ca 10 meter från klustrets mittpunkt. Björnen upptäckte henne förmodligen inte eftersom äggen var kvar (och hönan med). Att ligga stilla på 7 ägg 10 meter från en sovande björn är sannolikt inget för nervsvaga.

Eftersom vi har en norrman i projektet (för att undvika missförstånd, han till höger) firades 17:e maj med spagetti och norskt öl.

måndag 16 maj 2011

En kall och regnig dag då allt hände. Först visade det sig att Jens gummistövlar läckte in vatten och sedan havererade Nils-Anders skoter. Trots detta hittades 6 björndödade kalvar i Gällivare skogs och 13 i Udtja. De 6 kalvarna från Gällivare finns inte med i nedanstående tabell eftersom de inte är fördelade på respektive björn ännu.

Björn

Minutkluster

30 min kluster

Renkalv

Annat

Haaku

4

4

3

1 älg

Lismi

14

2

2

0

Maisa

0

3

0

1 vaja, 1 älg

Bruki

17

1

4

1 vaja

Jovva

50

2

27

0 (1 gädda)

Såke

20

0

6

0

Tjirsa

12

2

3

0

Tjärggat

4

0

0

0

Balja

2

0

0

0

Summa

123

14

44

2 vajor, 2 älgGanska ofta har björnen ätit upp hela innanmätet och huvudet, men lämnar benen och skinnet på kalven.
EN växelspak, TUSEN användningsområden.
Sammanställning så här långt

Sammanställning av besökta minutkluster och hittade bytesrester. De tre första björnarna hör hemma i Gällivare skogs och de övriga i Udtja.

Björn

Minutkluster

30 min kluster

Renkalv

Annat

Haaku

4

4

3

1 älg

Lismi

14

2

2

0

Maisa

0

3

0

1 vaja, 1 älg

Bruki

10

1

2

1 vaja

Jovva

33

2

18

0 (1 gädda)

Såke

8

0

2

0

Tjirsa

11

2

3

0

Tjärggat

4

0

0

0

Balja

0

0

0

0

Summa

84

14

30

2 vajor, 2 älg