tisdag 4 december 2012

Projektet avslutas

Hallå
Efter tre års fältarbete är vår slutrapport klar. Den finns att hämta hem på Viltskadecenters hemsida www.viltskadecenter.se

Vi kommer nu att påbörja ett nytt projekt som tar vid där det nu avrapporterade slutar. Vi kommer nämligen att testa kalvning i hägn och områdesriktad jakt i praktiken. Under 2013 och 2014 kalvar vajor i hägn i Udtjagruppen (Udtja) och Purnugruppen (Gällivare skogssameby). Därefter kommer vi under 2015 och 2016 att följa upp effekterna av områdesriktad jakt på björn, dvs en kraftig decimering av antalet björnar i bägge områdena. Om det låter spännande att följa turerna i ett sådant projekt så gör gärna det.

Det har varit väldigt roligt att rapportera på bloggen, men periodvis har det varit svårt att få till av rent praktiska skäl. För att på ett enkelt sätt kunna skriva på bloggen från alla möjliga apparater så kommer vi att gå över till Facebook. Sidan heter Björnpredation på ren och kommer att ställas i ordning under veckan. Vår förhoppning är att kunna rapportera ännu oftare.

Vi ses!