torsdag 31 maj 2012

 Under några dagar har det varit svårt att uppdatera bloggen av rent tekniska skäl, inte för att det har saknats något att skriva om.
27/5 hittades 4 kalvar efter Tolik, 9 efter Lapma och 2 efter Såke.
28/5 hittades 1 kalv efter Haaku, 4 kalvar efter Tjanas, 1 kalv efter Såke och 4 efter Lapma.
29/5 hittades 3 kalvar efter Maisa, 1 vaja efter Haaku, 1 kalv efter Såke och 1 kalv efter Lapma.
30/5 hittades 1 vaja och 7 kalvar efter Maisa, 2 kalvar efter Lapma, 1 kalv efter Tjirsa och 1 kalv efter Såke.

Rune har önskat en kadaverfri dag, åtminstone på bloggen, så därför blir det inga bilder på döingar idag.

Jonas Stokke och renvallaren Tjapp på klustersök. 

Levande kalv och vaja i Udtja.

Såke hade dräpt en vaja mindre än 100m från ett havsörnsbo.
Under boet fanns förutom gäddkäkar och fjädrar, även benbitar från renen. 

Mycket vatten i skogen nu. Geir-Rune tar det säkra före det osäkra när han korsar den.


söndag 27 maj 2012

Fler björnar på kalvningslandet

Idag har vi i Gällivare skogs hittat 5 kalvar efter Maisa, 1 kalv efter Steros och 1 kalv efter Tjanas. Dessutom hade Steros tagit en älg. I Udtja hittades 4 kalvar efter Såke. Vi observerade också att det blev fel igår, Såke hade dödat två vuxna renar, inte två kalvar.
Stig och Hanna GÅR på kluster. Stig konstaterar efter 400m att så här mycket har han inte gått på hela vintern.

Hanna Persson konstaterar att det känns både bra och dåligt att få siffror på björnarnas kalvpredation.

Morten Kjörstad som rymt från kontoret på norska Rovdata, och till vardags granskar och redovisar rovdjursinventeringarna i Norge, fyller i protokoll vid halvtvåtiden på natten tillsammans med Lars-Thomas.lördag 26 maj 2012

De senaste dagarna

Här kommer en kort sammanfattning av de senaste dagarna. I torsdags hade vi besök av SVT:s Nordnytt, de var med och besökte 5 kluster efter Natta, på vilka vi hittade 2 dödade kalvar. I Udtja var Tjirsa fortfarande utanför studieområdet, men Lapma dödade 4 kalvar. I Fredags sövde vi honbjörnen Leipe i Udtja, hennes andningsfrekvens sjönk oroande mycket efter sövningen och hon fick omgående behandling och motgift. Trots detta fortsatte andningsfrekvensen att sjunka och björnen dog. Orsaken till detta vet vi inte ännu, sannolikt var hon försvagad av någon anledning och klarade inte av en sövning, detta sker i ungefär 0,8% av alla sövningar av björnar och är således en risk som vi kalkylerar med. Som brukligt då sådana olyckor sker så lämnar vi djuret till polisen som senare lämnar dem till Statens Veterinärmedicinska anstalt för obduktion. Leipe hade två 1 åriga ungar som dock kommer att klara sig själva, i normalfallet lämnar ca 50% av ungarna sin mor då de är så gamla.

Under fredagen besöktes också kluster i både Udtja och Gällivare skogs. I Udtja hittades 1 kalv efter Lapma och 2 efter Såke. I Gällivare skogs hittades 3 kalvar efter Maisa, 1 vaja efter Natta, 2 kalvar efter Tolik och en kalv efter Steros.

En av Nattas kalvar vid ett spår av Natta.

Renkalv dödad av Maisa

Lars-Thomas blir intervjuad av Nordnytt vid en kalv dödad av Natta. 

Ole-Gunnar visar Nordnytt vilken typ av data vi får från björnsändarna och hur björnarna rör sig på kalvningslandet i Gällivare skogs. 

torsdag 24 maj 2012

Under gårdagen hittades tre kalvar efter Lapma i Udtja. Tjirsa har gjort en sväng utanför studieområdet men är nu på väg tillbaka. I Gällivare skogs besöktes kluster efter Tolik och hennes två ungar, tre kalvar hittades.

Rester efter kalv som konsumerats av Tolik och hennes ungar.

Stig dokumenterar ett älgkadaver som Tolik med familj kalasat på under ganska lång tid.

Björnspår på mjuk väg.

Björnspillning med lingon, hittad bredvid en dödad kalv.
Tolik har rivit efter myror i en stock.
Geir-Rune softar vid en stockeld (nuorssjo) i Udtjaskogarna.


En trött Stig på klusterbesök under onsdagskvällen.onsdag 23 maj 2012

Besök av Landsbygdsdepartementet och länsstyrelsen i Nattavaara

Under gårdagen hittades 5 kalvar dräpta av Tjirsa och 3 kalvar dödade av Natta. Vi kan också konstatera att de senaste dagarnas regn och värme har tagit på snön och att fler sändarbjörnar nu tycks vara på väg mot kalvningsområdet. I går hade vi också besök av Helena och Göran från Landsbygdsdepartementet samt Roland och Daniel från länsstyrelsen i Norrbotten. Alla fyra var med ut i skogen och hjälpte till med att genomsöka kluster efter eventuella bytesrester. Vi forskare och renskötare i projektet kunde på dagens morgonmöte i byastugan konstatera att vi haft besök av fyra mycket trevliga personer och att diskussionerna varit givande.

Dagens första renkalv efter Natta, inte mycket återstod.
På ett av klustren hade Natta rivit ned ett litet fågelbo.

Lars-Thomas dokumenterar den tredje kalven för dagen efter Natta. På de kvarvarande delarna av skinnet kunde vi se blödningar efter björnens bett ganska långt bak på kalvens rygg.


Natta fortsätter att avverka för Sveaskog.

Lars-Thomas från Gällivare skogs och Göran Ternbo från Landsbygdsdepartementet spekulerar kring varför björnen Natta  grävt en grop i sanden.  

Helena Busk från Landsbygdsdepartementet valde att åka med Stig. I bakgrunden surar Roland Saitzkoff från Länsstyrelsen i Norrbotten och Peter Segerström.  Göran och Helenas besök var uppskattat av oss som jobbar i projektet, även om vi blev lite oroliga när Göran redan till lunch hade satt av en stövel i myren.

En av länsstyrelsens skotrar fastnade något i myren. 
Föraren (som vill vara anonym) hade dock en helt osannolik tur. Mindre en 5 minuter efter djupdykningen flög Fiskflyg förbi, på jobb åt SCA. Peter råkade ha sin radio i jackan och frågade piloten om de kunde göra en insats med vinschen. Det kunde de och efter ytterligare 5 minuter var skoten bärgad. Ett utmärkt exempel på att det gamla ordstävet "Den som har tur, behöver inget förstånd" fortfarande är giltigt. 

måndag 21 maj 2012

I Udtja har det i dag besökts kluster efter både Tjirsa och den nya honan Lapma. Efter Tjirsa hittades 3 kalvar, efter Lapma hittades 2 kalvar. I Gällivare skogs Besöktes kluster efter Steros, 1 kalv hittades.

Av Natta utriven björkstubbe på ett kluster utanför Sarvisvaara.

Årets modell av kaffepinnar signerade Lasse Stokke.
Ännu en händelserik dag. I Udtja har kluster efter Tjirsa besökts. Kadaverrester efter åtminstone 5 olika kalvar hittades. Hur många kalvar det faktiskt var är inte lätt att säga utan behöver diskuteras något först. I Gällivare skogs inleddes dagen med att vi kunde konstatera att Nattas positioner från natten låg inne i en hage med vajor och kalvar. Vid besök på plats konstaterade vi att björnen mycket riktigt hade krupit in genom stängslet och jagat ren i hagen, men inte lyckats ta någon. I Gällivare skogs besökte vi också ett antal kluster efter sändarbjörnar, dock utan att hitta något kadaver. En del annat inträffade emellertid som förtjänar redovisning här på bloggen (eftersom ni uttryckligen har bett oss att redovisa våra misslyckanden).

Björnen hade krupit under stängslet på den plats där GPS:en hänger i nätet.

Väl ute i Granlandet hade ingen av oss med tändstickor då vi skulle ta lunchpaus. Vad göra? Jo, häll bensin på pinne och tänd med skoterns tändstift (se bilden ovan). Det funkade dåligt. Vad göra? Jo, häll bensin i bensindunkens lock och tänd med skoterns tändstift. Det funkade bra, för bra. Locket med den brinnande bensinen hamnade i motorrummet på skotern, men kunde efter visst palaver släckas med snö. Vi fick kaffe också.
Andreas Zetterberg korsar en bäck i Granlandet på sin första skotertur, 

Kapten Z

Går...

till...

botten...

med...


problemet!
 Lars-Thomas lider svårt med Kapten Z, som fortfarande ligger i vattnet när den här bilden tas.
lördag 19 maj 2012


Dagen har innehållit flera olika aktiviteter. Eftersom vi har en begränsad budget och ett begränsat antal björnsändare är det en del pusslande med att få sändare på de björnar som ska nymärkas och samtidigt kunna ersätta de sändare som inte fungerar som de ska. En av björnarna som märkts i Gällivare skogs, Nakir, har vandrat ut och hamnat i kalvningslandet hos Rödingsträskgruppen (där det inte finns sändarförsedda vajor) i Udtja. Länsstyrelsen och samebyn verkställde idag en skyddsjakt på Nakir, vilket gav oss en möjlighet att direkt ta den sändaren och märka om Haaku i Gällivare skogs. Haakus sändare har inte fungerar sedan några dagar. I Udtja besöktes kluster efter Tjirsa, inte mindre än 12 dödade renkalvar hittades. Åtta kalvar hittades dödade på samma kluster. I Gällivare skogs besöktes kluster efter Natta, inget kluster innehöll någon ren, men väl en ripa, en stubbe med myror och en lega.

Tjirsas åtta kalvar dödade på en yta om 50m x 50m, men här ihopdragna av Geir-Rune och Nils-Anders. Notera att den åttonde kalven finns i plastpåsen till höger.
Einar, Peter, Andreas och Haaku vid sändarbytet.
Haakus trasiga sändare, lägg märke till utbuktningen i sändarens högerkant. 

Rester av ripa hittade på ett av Nattas kluster.

Petri Storlöpare gör en film om Henrik i Gällivare skogs som ska leva i kåta under åtminstone ett år. Här förbereder Petri en intervju om björnpredationsstudien med Jens, som verkar mysa i strålkastarljuset. 


Den sedvanliga bilden på Kåbdalisgänget som äter finmiddag snart sagt var kväll. Här är det en internationell grillmiddag hemma hos familjen Stokke.

fredag 18 maj 2012

I Udtja besöktes kluster efter Tjirsa, 5 kalvar hittades. I Nattavaara var det kojdag med inslag av skoterrep. idag. Det var Viltskadecenters Fox som behövde en del handpåläggning. Lars-Thomas gissade att det skulle ta 1,5 timmar att fixa. med tanke på att vi började 8 och slutade 16:30 var det väl en ganska optimistisk tidsuppskattning. 

Johannes är tveksam.

Krister är foxarnas kung.

Tunnplåtsarbete är en kraftsport.

torsdag 17 maj 2012

Självklart får folk fira 17:e maj, men det måste ju ske med måtta! 
Bilden nedan är från fältteamet i Kåbdalis. I Nattavaara sitter vi som vanligt och jobbar under tiden. 

En illuster samling! Två norrmän, en spanjor (som håller i flaggan) och tre samer som försöker att hålla ihop det hela (men misslyckas grundligt). En stund efter att denna bild togs så skickade ovan nämnda församling också bilden nedan med krav på att den skulle in på bloggen, annars strejk och inga mer kluster besökta i Udtja. 

Hoppas att ni i fackets avd.17 i Kåbdalis är glada nu!