måndag 20 juni 2011

Björnarna fortsätter att äta älg, både kalv och vuxen. Endera dagen kommer en lite längre redogörelse, men för nu får Sorken hålla tillgodo med lite diverse.

En av björnen halvt överrisad älgkalv.

Solnedgång över en av myrarna i Gällivare skogs kalvningsland. Redan för flera veckor sedan hade myrarna börjat grönska.
Seriösa diskussioner nattliga diskussioner i köket hos Håkan Persson i Nattavaara efter en tjuvstart på kalvmärkningen. Ämnen som avhandlades var bland andra: Hur fungerar en Wankelmotor egentligen? På hur långt håll kan ett JAS plan fotografera en människa som går att känna igen på bilden?
En sångsvansunge som Rune sprang på häromnatten.

torsdag 16 juni 2011

Haklvtimmeskluster

Antalet minutkluster är fortsatt litet. Geir-Rune och Nils-Anders mfl. fortsätter dock att besöka halvtimmeskluster. Vi kommer att rapportera vad som hittas på halvtimmesklustrena i en särskild tabell till vänster.

söndag 12 juni 2011

Död björn i Udtja

Vid ett besök på ett halvtimmeskluster hittades idag en död björn. Den sändarförsedda hanbjörnen Tjärggat hade besökt klustret som av allt att döma såg ut att innehålla en älg. Förvåningen var ganska stor när det istället låg en död och till stor del uppäten björn på platsen.

Det mesta av björnen var konsumerat.

Den döda björnens framfot var ca 12 cm bred och björnens vikt uppskattades till omkring 100 kg.

onsdag 8 juni 2011

Avtagande predation på ren

Trenden håller i sig. Björnarnas predation på renkalv fortsätter att avta. Under den senaste veckan har sändarbjörnarna producerat 32 minutkluster som besökts, vid dessa har 6 dödade renkalvar hittats. Björnarnas intresse verkar för älgkalvar och brunst verkar å andra sidan vara i ökande. Vårt projekt är inriktat på björnpredation på ren, men eftersom vi fann relativt många björndödade älgkalvar i början av juni förra året väcktes också frågan om att passa på och studera även omfattningen av björnarnas predation på älgkalvar. Eftersom björnarna redan är märkta går det ju att göra en sådan stuide till en mycket lägre kostnad än annars. Jonas Kindberg från Skandinaviska björnforskningsprojektet har av Landsbygdsdepartmentet fått medel för en sådan studie. Det är även en fördel för studien av björnpredation på ren eftersom ett stort antal halvtimmeskluster besöks vilket ger ett ännu bättre underlag för eventuella felkällor (om det t ex skulle hittas många björndödade renkalvar på halvtimmesklustren). Geir-Rune Rauset (doktorand på Grimsö) har rest till Kåbdalis för att tillsammans med samebyarna besöka halvtimmesklustren.

Som omväxling till bilder på kadaver är här en bild från en grillfest hos familjen Persson i Nattavaara.

lördag 4 juni 2011

Ny hona märkt i Gällivare skogs

Igår märktes en honbjörn som gick i sällskap med Maisa. Hon vägde 96 kg och fick namnet Saanio.

Honan Saanio vid märkningstillfället igår.

onsdag 1 juni 2011

Björnarnas predationstakt på renkalv tycks fortfarande ligga på en lägre nivå än för någon vecka sedan. De senaste två dagarna har björnarna producerat 28 minutkluster som också har besökts, 4 renkalvar hittades.