onsdag 30 juni 2010

Idag har en minutspårlöpa efter Hålkkåk besökts. Hålkkåk har besökt kadavret efter en sändarvaja (grön 50).

Totalt Tjirsa: 35 minutspårlöpor, 21 dödade renkalvar, 1 dödad vaja, 4 dödade älgkalvar, 3 ätna älgkalvar.

Totalt Hålkåk: 8 minutspårlöpor, 6 dödade renkalvar, 1 dödad vaja.

Totalt Jouvva: 1 minutspårlöpa, 1 dödad älgkalv, 3 ätna älgkalvar, 1 dödad älgko.

Totalt Leipe: 0 minutspårlöpor, 4 dödade älgkalvar, 2 ätna älgkalvar.

Totalt Tjärgat: 0 minutspårlöpor, 3 dödade älgkalvar, 2 dödade älgkor, 1 äten älgko.

Vaja grön 50 sannolikt dödad och definitivt äten av Hålkkåk.

Är det styret på Lasses skoter som skymtar i myren? Nej just, det är ju platsen där Hålkkåk drog upp ett välmörad älgkadaver från i fjol.måndag 28 juni 2010

Idag har en minutspårlöpa efter Hålkåk följts, där hittades dock inget byte. Jouvva hade vid tre olika tillfällen besökt en och samma plats, där låg en björndödad älgko, sannolikt dödad av Jouvva. Även Tjärgat hade varit och ätit på en död älgko, kadavret var lite äldre och det gick inte att avgöra om det var en björn som hade dödat den. Dessutom fick vi höra om en man som varit ute för att filma pilgrimsfalkar men istället filmat vad som troligen är Jouvva tillsammans med två ungar.

Totalt Tjirsa: 35 minutspårlöpor, 21 dödade renkalvar, 1 dödad vaja, 4 dödade älgkalvar, 3 ätna älgkalvar.

Totalt Hålkåk: 8 minutspårlöpor, 6 dödade renkalvar.

Totalt Jouvva: 1 minutspårlöpa, 1 dödad älgkalv, 3 ätna älgkalvar, 1 dödad älgko.

Totalt Leipe: 0 minutspårlöpor, 4 dödade älgkalvar, 2 ätna älgkalvar.

Totalt Tjärgat: 0 minutspårlöpor, 3 dödade älgkalvar, 2 dödade älgkor, 1 äten älgko.

lördag 26 juni 2010

Midsommardagen är ju som bekant en utmärkt dag för att gå på björnkluster. Idag besöktes ett kluster efter Tjärgat och ett efter Leipe, båda halvtimmespositioner. Tjärgat hade dödat en älgko och en älgkalv. Leipe hade dödat en älgkalv.

Totalt Tjirsa: 35 minutspårlöpor, 21 dödade renkalvar, 1 dödad vaja, 4 dödade älgkalvar, 3 ätna älgkalvar.

Totalt Hålkåk: 7 minutspårlöpor, 6 dödade renkalvar.

Totalt Jouvva: 1 minutspårlöpa, 1 dödad älgkalv, 3 ätna älgkalvar.

Totalt Leipe: 0 minutspårlöpor, 4 dödade älgkalvar, 2 ätna älgkalvar.

Totalt Tjärgat: 0 minutspårlöpor, 3 dödade älgkalvar, 2 dödade älgkor.


Älgko som troligen dödats av Tjärgat.

Älgkalv som Tjärgat dödat och ätit på.

Älgkalv som Leipe dödat och ätit på.

Kallkälla som Leipe grävt ut och tagit sig ett bad i. Rune mätte djupet till 120 cm med måttstocken mitt i bilden.

torsdag 24 juni 2010

Älgkalv efter Leipe

Idag har ett kluster (30 minuterspositioner) efter Leipe besökts. En dödad älgkalv hittades.

Totalt Tjirsa: 35 minutspårlöpor, 21 dödade renkalvar, 1 dödad vaja, 4 dödade älgkalvar, 3 ätna älgkalvar.

Totalt Hålkåk: 7 minutspårlöpor, 6 dödade renkalvar.

Totalt Jouvva: 1 minutspårlöpa, 1 dödad älgkalv, 3 ätna älgkalvar.

Totalt Leipe: 0 minutspårlöpor, 3 dödade älgkalvar, 2 ätna älgkalvar.

Totalt Tjärgat: 0 minutspårlöpor, 2 dödade älgkalvar, 1 dödad älgko.

Älgkalv dödad av Leipe. Eftersom det börjar bli tjatigt med bilder på björndödade älgkalvar så lägger jag in två andra nedan.

Einar, Peter och Lasse studerar resterna efter en av Jouvva övertäckt älgkalv.

att vara björnforskare är inte bara blod, svett och tårar. Ibland blir det en fika också. Lasse täljer torrkött i norra delen av området efter att ha gått en minutspårlöpa efter Hålkåk.

onsdag 23 juni 2010

Tjäktja är död

Efter att Tjäktja (ung hanbjörn som märktes i början av maj och då vägde 52 kg) legat still på samma holme i Piteälven under mer än ett dygn beslöt vi att se efter vad som hänt. Antingen hade han tappat sändare eller så hade han dött. Det visade sig vara det senare. Av allt att döma har han blivit så illa biten av en annan (och sannolikt större) björn att han dog av skadorna. Eftersom björnar är statens vilt begärde polisen att kroppen skulle lämnas till dem. Sannolikt skickas kroppen till SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) för obduktion. För projektets del spelar Tjäktjas frånfälle ingen större roll eftersom han verkade vara på väg att vandra ut från området där de märkta renarna finns.

Förutom Tjäktja så har även två kluster (halvtimmespositioner) besökts, ett efter Tjirsa och ett efter Leipe. De hade återigen tagit en varsin älgkalv.

Totalt Tjirsa: 35 minutspårlöpor, 21 dödade renkalvar, 1 dödad vaja, 4 dödade älgkalvar, 3 ätna älgkalvar.

Totalt Hålkåk: 7 minutspårlöpor, 6 dödade renkalvar.

Totalt Jouvva: 1 minutspårlöpa, 1 dödad älgkalv, 3 ätna älgkalvar.

Totalt Leipe: 0 minutspårlöpor, 2 dödad älgkalv, 2 ätna älgkalvar.

Totalt Tjärgat: 0 minutspårlöpor, 2 dödade älgkalvar, 1 dödad älgko.

Död Tjäktja.

Tjäktjas rygg med skador.

En av dagens älgkalvar.

Valpen Ville spårar björn som om han aldrig hade gjort annat, efter intensiv träning med klicker och björnhårsfyllda blomkukor i Runes kök. Jag har sett när de tränar och ska ta en bild nästa gång så att ni andra också får se, och lära.

måndag 21 juni 2010

Tre nya älgkalvar dräpta

Idag har inga minutspårlöpor gåtts, däremot har tre kluster (halvtimmespositioner) besökts. Tjirsa hade tagit ännu en älgkalv och Leipe som inte ville vara sämre hade tagit två med en dryg kilometers mellanrum.

Totalt Tjirsa: 35 minutspårlöpor, 21 dödade renkalvar, 1 dödad vaja, 3 dödade älgkalvar, 3 ätna älgkalvar.

Totalt Hålkåk: 7 minutspårlöpor, 6 dödade renkalvar.

Totalt Jouvva: 1 minutspårlöpa, 1 dödad älgkalv, 3 ätna älgkalvar.

Totalt Leipe: 0 minutspårlöpor, 1 dödad älgkalv, 2 ätna älgkalvar.

Totalt Tjärgat: 0 minutspårlöpor, 2 dödade älgkalvar, 1 dödad älgko.


Tjirsas älgkalv.

Leipes ena kalv.

En gubbnäve älgkalvsrester, efter Leipe.

söndag 20 juni 2010

Mera älgkadaver och ett oemotståndligt erbjudande

Idag har inga minutspårlöpor gåtts, däremot har vi besökt några kluster. Jouvva hade dödat en älgkalv och Tjärgat likaså. Dessutom hittade Rune ett kadaver efter en älgko, som Tjärgat hade besökt. Kanske har han (Tjärgat alltså) även dräpt den, men isåfall för 3-4 veckor sedan, dvs innan han blev märkt. Rune föreslog också att Jägarorganisationerna skulle bidra med medel till studien eftersom den nu även fångar upp en ganska omfattande predation på älg. Om Jägareförbundet beskostar en björnmärkning kan vi ju döpa björnen till exempelvis Torsten.

Totalt Tjirsa: 35 minutspårlöpor, 21 dödade renkalvar, 1 dödad vaja, 2 dödade älgkalvar, 3 ätna älgkalvar.

Totalt Hålkåk: 7 minutspårlöpor, 6 dödade renkalvar.

Totalt Jouvva: 1 minutspårlöpa, 1 dödad älgkalv, 3 ätna älgkalvar.

Totalt Leipe: 0 minutspårlöpor, 1 dödad älgkalv.

Totalt Tjärgat: 0 minutspårlöpor, 2 dödade älgkalvar, 1 dödad älgko.

Kunde dessvärre inte ladda upp några bilder idag, gör ett nytt försök i morgon.

fredag 18 juni 2010

Första kadavret efter Leipe och lite oklarheter

En minutspårlöpa efter Tjirsa har följts, men inga byten hittades. Däremot har Tjärgat och Tjirsa båda besökt en och samma plats vid olika tidpunkter. På platsen fanns en dödad älgko och en dödad kalv. Om det är Tjirsa eller Tjärgat som dödat älgarna vet vi inte riktigt. Vår gissning just nu är att Tjärgat slog älgarna någon dag innan han blev märkt förra fredagen och att Tjirsa sedan snyltar på hans kadaver.

Leipe har inte producerat några minutspålöpor, däremot ett kluster med halvtimmespositioner där det låg en dödad älgkalv.

Totalt Tjirsa: 35 minutspårlöpor, 21 dödade renkalvar, 1 dödad vaja, 2 dödade älgkalvar, 3 ätna älgkalvar.

Totalt Hålkåk: 7 minutspårlöpor, 6 dödade renkalvar.

Totalt Jouvva: 1 minutspårlöpa, 3 ätna älgkalvar.

Totalt Leipe: 0 minutspårlöpor, 1 dödad älgkalv.

Totalt Tjärgat: 0 minutspårlöpor, 1 dödad älgkalv, 1 dödad älgko.Älgko som vi tillsvidare tror att Tjärgat har dödat och Tjirsa har snyltat på, men det kan vara tvärtom. Att älgen är dödad av björn är vi dock säkra på.

Spår i vägen där älgen blev dödad av björnen. Kampen tycks ha pågått en stund.

Rester efter en älgkalv som hittades ca 30m från älgkon.


Platsen där Leipes älgkalv ligger (övertäckt av mossan).


Vad som fanns kvar under mossan av Leipes älgkalv.fredag 11 juni 2010

Sista dagen på den första intensivperioden och en ny hanbjörn märkt

Idag har vi inte haft några minutspårlöpor. Det var egentligen lika bra eftersom vi har haft fullt upp med att knyta ihop säcken efter intensivperioden. Vi har ägnat dagen åt att gå igenom all dokumentation, spårprotokoll, kadaverprotokoll, klusterprotokoll, spillningsprover, kalvrester, fotografier osv.

Nu på kvällen, strax efter klockan 22 har vi märkt en hanbjörn på 202 kg som uppvaktade Leipe. Det innebär att vi just nu har 6 björnar som går med sändare som söker efter vajornas sändare, och en björn på kalvningslandet som bara har VHF sändare (eftersom hon är för liten för att ha en GPS sändare i år). Dessutom har vi märkt en ung hanbjörn som vandrat iväg och senast pejlades åt Kvikkjokk till.

Slutsummeringen efter den här periodens uppföljning blev:

Totalt Tjirsa: 34 minutspårlöpor, 21 dödade renkalvar, 1 dödad vaja, 2 dödade älgkalvar, 3 ätna älgkalvar.

Totalt Hålkåk: 7 minutspårlöpor, 6 dödade renkalvar.

Totalt Jouvva: 1 minutspårlöpa, 3 ätna älgkalvar.

Vi har idag gått igenom de data vi har samlat in under de senaste veckorna. Vi kan konstatera att av de 28 renkalvar som vi har hittat har 25 bedömts som säkert dödade av den sändarförsedda björn som vi har följt, 2 har bedömts som sannolikt dödade av den björn som vi har följt och 1 har bedömts som ej dödad av den björn som vi har följt.

Innan siffrorna ovan blir riktigt intressanta måste vi bland annat korrigera för hur stor del av tiden som björnarna faktiskt har tillbringat i området med kalvande vajor och hur stor del av tiden de har varit utanför. Detta kommer vi inte att kunna redovisa förrän i höst.

Om vi fokuserar på de minutspårlöpor då vi har hittat slagna bytesdjur (ren och älg) kan vi konstatera att mediantiden som björnen tillbringat på klustret var 41 minuter. Som längst var björnen vid kadavret i ett dygn och som kortast i ca 5 minuter. Medianavståndet mellan bytesdjuret och den yttersta punkten i klustret var 32 meter, 7 meter som minst och 97 meter som mest för renkalvar. De första positionerna på varje byte har alla legat mellan 18:00 och 09:00, dagtid har björnarna hittills inte dokumenterats döda några renar.

Från nu och fram till nästa intensivperiod (som börjar 24 juli och pågår ca två veckor framåt) kommer björnarnas sändare att ta positioner enligt samma schema som nu, dvs en position var 30:e minut i grundläget och en position varje minut då de är i närheten av sändarförsedda vajor. Vi drar ned något på tempot i uppföljningen och rapporteringen blir inte lika regelbunden utan mer styrd av om något särskilt händer.

Under nästa intensivperiod kommer vi återigen att rapportera på bloggen varje dag.

Lägger in några bilder som illustrerar olika delar av arbetet under våren.


Först en bild på den just märkta hanbjörnen "Tjärggat". Rune kollar sändarhalsbandet, Peter drar upp en spruta för att reversera sövningen.


När det ska monteras en sändare (4 skruvar) och åtta siffror med en skyddsplastbit över varje siffra på 1 000 halsband så är det måhända en fördel att vara drogad.
Glesbygdsgrafitti. Petter och Martin karvar in klokheter? på reglarna i renhagen.


Ole-Gunnar begrundar kombinationen kontorshänder och renmärkning.


Vi letar björnspår på bristande skare, klockan är strax innan 6 på morgonen. Terrängen i området är som synes relativt flat.


Även om terrängen är flat så blir det en del fastkörningar. Förare okänd.


När mildvädret väl kom i slutet av maj så blev vårfloden kanske inte så långvarig men väl så intensiv.


torsdag 10 juni 2010

Idag har vi inte haft några minutspårlöpor att gå. Vi har därför passat på att spåra björnarna några kilometer med hund för att på vis kontrollera om björnarna dödar renkalvar utan att det blir minutspårlöpor. Hittills har vi inte hittat någon renkalv där det inte har funnits minutspårlöpor.

Tjirsas positioner visade även på morgonen idag att hon kunde ha sällskap. Vi valde därför att ta hit helikoptern och göra ett försök. Hos Tjirsa upptäcktes ingen annan björn. För säkerhets skull kollade vi även Leipe och hon hade sällskap av en annan björn som var mycket mörk i färgen. Dessvärre for den in i ett bestånd Contorta och var borta. Vi gav björnarna ett par timmar på sig att hitta varandra igen. Elli-Kari, som fyllde år idag (är osäker på om det var 28 eller 29 års dagen) bjöd alla på tårta. Dessvärre syntes ingen björn till efter tårtan heller. Vi kommer naturligtvis fortsätta hålla koll på björnarnas rörelser och göra några fler försök till märkningar.

onsdag 9 juni 2010

Idag har vi inte haft några minutspårlöpor att besöka. Dagen har ändå varit intressant. Vi har haft besök av två finska kollegor (Harri och Pasi). De har under flera år arbetat med studier av dödsorsaker och dödlighet hos renar i Finland och hade mycket intressant att berätta. Bland annat hade de i princip inte hittat några björndödade renkalvar efter mitten av juni. Det ska bli spännande att se om samma mönster gäller för björnarna och renarna i Udtja.

Harri visar data från mortalitetsstudier på ren i Finland.

Dessutom har unghanen Tjäktja lämnat holmen i Piteälven där han har tillbringat den senaste veckan och återvänt till Udtja, blir intressant att se vart han tar vägen nu.

Vi hade lite huvudbry under förmiddagen eftersom den nya hona som märktes igår, leipe, inte hade skickat några positioner alls. Huruvida det berodde på att sändaren slutat fungera eller på att Peter glömt att ta av magneten (det är först då sändaren slås på) var väl ingen riktigt säker på (förutom Peter kanske). Vid middagstid hade Peter (som möjligen kände sig lite pressad) letat fram magneten, ungefär samtidigt skickade Leipes sändare de första positionerna.

Eftersom björnarnas brunst lider mot slutet hoppas vi kunna göra ytterligare någon brunstmärkning under de närmaste dagarna, åtminstone Tjirsas positioner ser klart intressanta ut just nu.

tisdag 8 juni 2010

Ny björnhona märkt

Idag har vi gått tre minutspårlöpor efter Hålkåk och hittat en dödad renkalv. Vi har även besökt 10 kluster (med positioner var 30:e minut) efter Jouvva och hittat två döda älgkalvar som var nästintill helt uppätna. Vi har dessutom besökt ett kluster efter Tjirsa (även det med positioner var 30:e minut), där fanns också en nästan uppäten älgkalv.

Totalt Tjirsa: 34 minutspårlöpor, 21 dödade renkalvar, 1 dödad vaja, 2 dödade älgkalvar, 3 ätna älgkalvar.

Totalt Hålkåk: 7 minutspårlöpor, 6 dödade renkalvar.

Totalt Jouvva: 1 minutspårlöpa, 3 ätna älgkalvar.

När vi tittade på Tjirsas positioner i morse såg de lite annorlunda ut jämfört med tidigare dagar. Vi misstänkte att hon var i sällskap med en hane och bestämde oss för att göra ett försök att hitta och märka den. Det visade sig att Tjirsa hade följe av en annan björn men att också det var en vuxen hona (90 kg). Det ska bli mycket intressant att se vilket område hon rör sig i. Med helikoptern på plats passade vi även på att kontrollera hur många ungar Jouvva har, antalet var 3 stycken. Vi kollade även om den unga hona som vi märkt med VHF sändare eftersom hon var för liten för GPS sändare, hade sällskap men det hade hon inte.

Peter laddar pilar i Kåbdalis. Vi hoppas att Tjirsa har sällskap med en vuxen hane som vi kan märka och som inte vandrar ut från studieområdet...

...men blir glatt överraskade då vi upptäcker att det är en vuxen hona på 90 kg. Den nymärkta honan kallas för "Leipe".

En ny David Attenborough? Ja, kanske. I det här läget tror vi fortfarande att vi fotograferar en lega. Strax efter gräver vi i den upprivna mossan och hittar resterna efter en älgkalv.måndag 7 juni 2010

Idag har vi inte haft någon minutspårlöpa. Tjirsa hade dock lämnat ett tydligt kluster med 30 minuterspositioner, precis som igår. Klustret låg ganska exakt 1 km från den plats där vi igår hittade de två dödade älgkalvarna. På dagens kluster fanns återigen en älgkalv. Det mesta var konsumerat av björnen, delar av skinnet, klövarna och käkarna var kvar men det gick inte att se några blödningar eller bitmärken. Vi kunde därför inte dokumentera att björnen faktiskt har dödat älgkalven även om det naturligtvis är högst sannolikt (se ett tidigare inlägg).

Totalt Tjirsa: 34 minutspårlöpor, 21 dödade renkalvar, 1 dödad vaja, 2 dödade älgkalvar, 2 ätna älgkalvar.

Totalt Hålkåk: 4 minutspårlöpor, 5 dödade renkalvar.

Totalt Jouvva: 1 minutspårlöpa


Tjirsas tredje älgkalv på två dagar. I dag hade vi dessutom Karin och Helena från Jordbruksdepartementet på besök.

söndag 6 juni 2010

Älgkalvsdoublé

Idag har vi följt en minutspårlöpa efter Tjirsa, vi hittade inget kadaver. Någon kilometer längre söderut hade dock bildats ett rejält kluster av halvtimmespositioner eftersom hon varit på en yta motsvarande ca 20m x 20m i mer än ett dygn. När vi besökte platsen hittade vi två älgkalvar som hon dödat och ätit det mesta av, se bilderna nedan.

Totalt Tjirsa: 34 minutspårlöpor, 21 dödade renkalvar, 1 dödad vaja, 2 dödade älgkalvar, 1 äten älgkalv.

Totalt Hålkåk: 4 minutspårlöpor, 5 dödade renkalvar.

Totalt Jouvva: 1 minutspårlöpa.


Den första av de två älgkalvar som vi hittade idag. Spårhunden Tyra nosar intresserat medan Rune samlar in 3 björnspillningar.


Den andra älgkalven låg ca 10m från den första, men var delvis övertäckt av björnen.


Ovan syns bilder på de båda älgkalvarna sedan vi flått delar av skallen. Precis som för de renkalvar (med skallen i behåll) som Tjirsa har dödat tidigare så har hon dödat även älgkalvarna med ett bett i huvudet.


Tyra har spårat duktigt och får leka en stund. Rune får även han en välförtjänt paus och ägnar den åt att närmare granska en ganska lös björnspillning som låg i björnspåret. Spillningen innehöll till största delen fjolårsbär som björnen repat från riset.


När vi skulle ge oss ut i morse såg Rune på kartan att Tjirsa hade passerat vad som såg ut att vara ett lite bredare vatten och att vi kanske borde gå från två olika håll eftersom det inte var badväder (snöblandat regn och några plusgrader). En mycket erfaren man i projektet, vars namn jag självklart aldrig skulle avslöja, men som vi för enkelhetens skull kan kalla "Lasse", talade dock tvärsäkert om att han gått över där och att det inte var mer än en liten bäck. På bilden ovan syns platsen där "bäcken" är som allra smalast och björnen simmat över. Vi konstaterade att guds vägar är outgrundliga, våran lite längre eller våtare än vi hade hoppats, samt att Jesus uppenbarligen bor i Kåbdalis numera.

lördag 5 juni 2010

Inget ont som inte har något gott med sig

Vi fick in en minutspårlöpa efter Tjirsa idag, men vi måste dessvärre vänta till dess att sändaren skickar positioner nästa gång innan vi kan ladda ned alla positioner från löpan. Vi kommer därför att gå den och ev. nya minutspårlöpor imorgon söndag istället. Detta fick till följd att Einar kunde göra färdigt en del inmatande av spårblanketter i datorn, diska och röja upp lite i vår "fältstation" här i Kåbdalis.

Kontrollerade förresten just unghanen Täktjas position och han är fortfarande kvar på ön i Piteälven.

fredag 4 juni 2010

Älgkalv för Tjirsa

Idag har en minutspårlöpa för Tjirsa följts, inget byte hittades. Dessutom undersöktes ett kluster av halvtimmespositioner, där Tjirsa alltså har stannat till en längre stund. På platsen låg en i stort sett uppäten älgkalv.
Det lilla som fanns kvar efter Tjirsas älgkalv.

Vi kan naturligtvis inte veta om det är Tjirsa som har dödat älgkalven eller inte, vi vet bara att hon har ätit på den. Med tanke på hur små älgkalvar är den här tiden på året kan man kanske anta att de flesta älgkalvar som rovdjuren äter är sådana som de själva dödat eller hittat självdöda. Om ett annat rovdjur hade dödat kalven hade det rovdjuret i de flesta fall även hunnit konsumera i princip allt innan någon annan har en möjlighet att ta över kadavret.

Ibland hittar vi renkalvar där väldigt lite återstår. Ett sådant exempel finns nedan.


Det lilla som fanns kvar efter en av Tjirsas renkalvar. Även om vi genomför en riktigt noggrann obduktion av detta så är det inte sannolikt att vi kan säga vem som dödade kalven. Det finns tre skäl som gör att vi ändå antar att Tjirsa inte bara ätit upp den utan även dödat den.

1. Att björnens sändare har registrerat att björnen varit närmare en vaja än 100m.
2. Björnens rörelsemönster (dvs minutspårlöpans utseende) efter det att björnsändaren har registrerat kontakt med sändaren från en dräktig vaja. Vi har t ex en kalv som vi tillsvidare räknar som dödad av Tjirsa men där vi är tveksamma eftersom björnens rörelsemönster inte såg ut som det har gjort på de andra platserna där vi har hittat renkalvar efter björnarna. Björnen (Tjirsa) har tveklöst varit så nära renar att hennes sändare börjat ta minutpositioner. Hon har dock inte ändrat sin hastighet utan fortsatt framåt i lugnt tempo. I slutet av minutspårlöpan, på en plats där Tjirsa bara stannat till 2-3 minuter låg det rester efter en i princip uppäten renkalv.
I vår slutliga resultatredovisning kommer vi att skilja på renar som säkert dödats av sändarbjörnarna och sådana som sannolikt eller möjligen har dödats av björnarna. Så här långt har alla renar utom en varit säkert björndödade varför påverkan av den här sortens problem är litet.
3. Tiden. Vi besöker minutspårlöporna så fort björnarna är mer än 1 km från platsen. Detta för att kunna avgöra om bytesresterna härrör från den tidpunkt då björnen var där eller om de är äldre. Eftersom vi kan vara på plats så snabbt är en tumregel som vi använder att om det finns fluglarver på bytesresterna så har björnen besökt ett kadaver som någon annan dödat.

Av dessa tre skäl bedömer vi att den absoluta merparten av de kadaver vi klassificerar som björndödade också kommer att vara det. Men eftersom ett av studiens huvudsyften är metodutveckling så har vi både hängslen och livrem. Vi besöker således slumpvis valda halvtimmespositioner (dvs, där björnarna inte har registrerat någon sändarförsedd vaja) och spårar ut björnens rörelser med spårhundar, för att se om det är så att vi annars missar renkalvar. Vi samlar också spillning efter björnarna för att se om det ändå finns rester av renar i spillningen även efter de dagar då vi inte har kunnat dokumentera att björnen har varit nära sändarvajor.

Fältarbetet genomförs dessutom av fältteam bestående av en renskötare och en forskare, så att vi alla kan stå för det vi dokumenterar.

Totalt Tjirsa: 33 minutspårlöpor, 21 dödade renkalvar, 1 dödad vaja, 1 äten älgkalv.

Totalt Hålkåk: 4 minutspårlöpor, 5 dödade renkalvar.

Totalt Jouvva: 1 minutspårlöpa.

torsdag 3 juni 2010

Inga kadaver men en filmsnutt

Idag gick vi en minutspårlöpa efter Tjirsa, hittade inga kadaver men en spillning. Unghanen Tjäktja är fortfarande kvar på en ö mitt i Piteälven. Han har varit där i snart två dygn, vi får se om han fortsätter tillbaka till Udtja. Om han hade haft tillgång till kartor skulle han se att han har lika mycket vatten kvar att passera som han redan har gått över.

Totalt Tjirsa: 32 minutspårlöpor, 21 dödade renkalvar, 1 dödad vaja.

Totalt Hålkåk: 4 minutspårlöpor, 5 dödade renkalvar.

Totalt Jouvva: 1 minutspårlöpa.

Hinner inte skriva mer nu men kommer i morgon att skriva lite mer om valet av studieområden och försöka svara på den mycket bra kommentar om metodiken som lades in på bloggen igår.

Här är en länk som vår kollega i Finland Harri Norberg skickade häromdagen. Den visar att björnar faktiskt simmar bra, även om Tjäktja verkar tveksam.onsdag 2 juni 2010

Kort genomgång av den metodik vi använder

Ett syfte med studien är att testa en ny teknik för att studera rovdjurs predationstakt på renar, i synnerhet under kalvningsperioden, vilken har varit svår att studera med tidigare teknik. Rovdjuren, i det här fallet björnarna, förses med GPS sändare. Dessa sändare tar en position var 30: minut och skickar dessa några gånger per dygn direkt till våra datorer via satelittelefon. Så långt är allt som det brukar vara. Det nya ligger i att vi också har satt sändare på 1 000 dräktiga vajor. Dessa sändare är lätta och relativt billiga eftersom deras uppgift bara är att slå om schemat på björnens GPS sändare då björnen är ca 100 m eller mindre från en sändarförsedd vaja. Så fort en sändarbjörn kommer nära en vaja börjar björnens sändare att ta en position per minut istället för bara var 30:e minut, det är det vi kallar för en "minutspårlöpa" eftersom en så tät positioneringsfrekvens ger en spårlöpa att följa. Vi kan då lägga all kraft på att i fält följa upp vad björnen har gjort, och leta efter bytesrester om den har varit nära en vaja, vilket spar otroligt mycket tid (och pengar). Det sparar också batterikapacitet hos björnens GPS sändare vilket gör att vi kan ha en mycket tät positionering utan att behöva märka om björnarna lika ofta som annars skulle ha varit nödvändigt. För att verkligen hitta alla bytesrester efter björnarna använder vi även spårhundar för att följa de så kallade minutspårlöporna.

Renarnas sändare skickar ut en UHF signal (radiosignal). Björnarnas sändare söker flera gånger varje minut efter denna UHF signal. När björnens sändare nås av UHF signalen börjar den ta en GPS position per minut och skickar dessa tillsammans med id numret på den eller de vajor som den har varit nära till vår fältstation som ligger bakom affären i Kåbdalis.

Under 2010 kommer vi att göra intensivuppföljning, dvs följa upp minutspårlöpor i fält fram till 10 juni. Sedan gör vi ett uppehåll och kör en ny intensivperiod från sista veckan i juli och ett par veckor in i augusti. Även då kommer vi naturligtvis att löpande redovisa vad vi hittar.

Förutom denna uppföljning så samlar vi dessutom in spillning efter sändarbjörnarna under perioder då vi inte har hittat några slagna byten efter dem. Senare kommer vi att analysera spillningarna för att se om det ändå finns rester av ren i dem och om det finns det få ett mått på i vilken utsträckning vi har missat rester av renkalv.

Tjäktja på väg tillbaka till Udtja?

Idag har det inte funnits några minutspårlöpor att gå. Tjirsa är kvar i området med kalvande vajor, Jouvva likaså men de har inte varit nära någon vaja. Den vuxna hanen Hålkåk är fortfarande i nordöstra delen av området, där det inte finns några sändarvajor. Unghanen Tjäktja som märktes i Udtja i början av maj (och då vägde 50 kg) har därefter vandrat västerut in i Ståkke sameby. Nu har han vänt österut igen och verkar under de senaste dygnen ha tvekat inför att simma över Piteälven igen, vi får se om han tar sig över i natt. Jouvva som har årsungar har rört sig strax under 2 mil sedan mitten av maj, Tjirsa som har äldre ungar har rört sin 20 mil under samma tid och den vuxna hanen Hålkåk har gått 30 mil. Den unga hanen Tjäktja har också han gått 30 mil, fast han har å andra sidan haft sedan början av maj på sig.

tisdag 1 juni 2010

Tjirsa är tillbaka på kalvningslandet

Idag har en minutspårlöpa efter Tjirsa följts, en renkalv hittades dödad och till stor del konsumerad.

Totalt Tjirsa: 31 minutspårlöpor, 21 dödade renkalvar, 1 dödad vaja.

Totalt Hålkåk: 4 minutspårlöpor, 5 dödade renkalvar.

Totalt Jouvva: 1 minutspårlöpa.