tisdag 4 december 2012

Projektet avslutas

Hallå
Efter tre års fältarbete är vår slutrapport klar. Den finns att hämta hem på Viltskadecenters hemsida www.viltskadecenter.se

Vi kommer nu att påbörja ett nytt projekt som tar vid där det nu avrapporterade slutar. Vi kommer nämligen att testa kalvning i hägn och områdesriktad jakt i praktiken. Under 2013 och 2014 kalvar vajor i hägn i Udtjagruppen (Udtja) och Purnugruppen (Gällivare skogssameby). Därefter kommer vi under 2015 och 2016 att följa upp effekterna av områdesriktad jakt på björn, dvs en kraftig decimering av antalet björnar i bägge områdena. Om det låter spännande att följa turerna i ett sådant projekt så gör gärna det.

Det har varit väldigt roligt att rapportera på bloggen, men periodvis har det varit svårt att få till av rent praktiska skäl. För att på ett enkelt sätt kunna skriva på bloggen från alla möjliga apparater så kommer vi att gå över till Facebook. Sidan heter Björnpredation på ren och kommer att ställas i ordning under veckan. Vår förhoppning är att kunna rapportera ännu oftare.

Vi ses!


fredag 22 juni 2012

Fortsatt lugnt på renpredationsfronten. Björnarna fraterniserar fritt med varandra. Natta hade sannolikt sällskap av en hona igår. Haaku har gått några dagar tillsammans med Maisa och efter det med Alto.

Älgkalv dödad av Tjanas.

Vuxen älg dödad av Maisa.

måndag 18 juni 2012

I Gällivare skogs har en vaja dödats av Haaku. I Udtja har Jouvva tagit en renkalv. Dessutom har ett större antal halvtimmeskluster besökts, på dessa hittades 2 vuxna älgar och två älgkalvar efter Tjirsa, 3 älgkalvar efter Jouvva, 1 älgkalv efter Lapma, samt 1 vuxen älg och 2 älgkalvar efter Junka.

Peter och Tussi på klustersök.

Björndödad älgkalv vid Ole-Gunnars fötter.

söndag 17 juni 2012

På björnfronten relativt lugnt. Natten mellan 14:e och 15:e juni dräpte dock Haaku en sändarvaja i Gällivare skogs.


Sändarförsedd vaja A43 dödad av Haaku.

fredag 15 juni 2012

Just nu är det ganska lugnt vad gäller antalet minutspårlöpor som produceras. Istället besöks positioner där björnen har stannat till utan att den har varit i kontakt med en sändarförsedd vaja. På de flesta positioner hittas utgrävda myrstackar, men till och från en del annat. I förrgår besöktes en plats där Såke hade legat mellan 4 och 9 juni, på platsen hittades kadavret efter en vuxen ren. Kadavret besöktes också utav Lapma. På halvtimmeskluster har också hittats 3 vuxna älgar, 5 älgkalvar och 8 renkalvar efter Kanti. Att renkalvarna hittades på halvtimmeskluster och inte minutspårlöpor berodde på att Kanti varit utanför studieområdet, dvs området med sändarförsedda vajor. Junka hade också dödat en vuxen älg.

Mattias i Udtja med en myrstack i Nattavaaraaklassen.

Vaja som sannolikt dödats av Såke, men också besökts av Lapma.

Rester av slagen kalv. Lite nördigt kanske, men på GPS displayen ser man hur snyggt "cirkelsöket" har gjorts.

måndag 11 juni 2012

I Gällivare skogs hittades 5 dödade renkalvar 9 och 10 juni (Haaku 1, Maisa 1, Tolik 2, Tjanas 1). Förra året hittades den sista björndödade renkalven den 8:e juni, så baserat på hur det sett ut tidigare borde kalvpredationen nu avta drastiskt. 

Mattias med en av säsongens sista? björndödade renkalvar. 

Denna skida kommer i allafall inte att bära någon Norrman till vinster i skidspåret (definitivt inte någon svensk heller).

I Kåbdalis testas prototypen för en ny generation GPS hållare under fältmässiga förhållanden.

Spår av klättrande björn.

På klustersök i vattensjuk terräng. Lars-Thomas fegade ur och lämnade skotern hemma.onsdag 6 juni 2012

Igår den 5/6 blev en minst sagt händelserik dag för Kåbdalisgänget. Vi märkte Hålkok som gick tillsammans med Lapma strax öster om Udtjasjön, samt en ny hane som fick namnet Junka.  han gick tillsammans med Tjirsa och en betydligt större hanbjörn som förblev omärkt.
Bara halvtimmeskluster besöktes i Udtja igår. Kanti hade tagit 2 älgkalvar och besökt ett älgkadaver. I Gällivare skogs. Bara halvtimmeskluster besöktes i Udtja igår. Kanti hade tagit 2 älgkalvar och besökt ett älgkadaver. I Gällivare skogs hittades såväl älg som ren på kluster (se uppdaterad lista till vänster).

Nymärkta hanbjörnen Junka på 93 kg. Notera den nya sändaren (bredvid Peter) som innehåller en filmkamera. Om allt fungerar som det ska så kommer kameran att filma då Junka är i närheten av sändarförsedda vajor. Bildsekvenserna får vi först då sändaren plockas av.
Junka vaknar efter märkningen.

På hemväg efter märkningen av Junka springer en annan björn ut på vägen framför bilen som Lasse och Solene färdas i. Solene som är snabbare än snabb fick en bild av den flyende björnen..
Märkt vaja med kalv i Gällivare skogs.

En bild  av lycka! Ole-Gunnar, hans Machete, och en omkullblåst Contortatall.


måndag 4 juni 2012


I förrgår två kalvar efter Såke och två efter Lapma. Igår två kalvar efter Lapma och en efter Såke. Idag har det inte varit några klusterbesök i Udtja eftersom björnarna har ägnat sig åt annat, kanske är det brunsten som tar tid från annat.

Nils-Anders vadar bäck

Nils-Anders har just vadat bäck.
Anton med kalv hittad på kluster i Udtja.

Lars-Thomas har byggt en egen smörjgrop.
Rune håller föredrag om björnpredationsstudien inför ett hundratal i Älvsbyn. Han hävdar själv att enda frågan han fick var varför bloggen uppdateras så sällan, men jag undrar...

lördag 2 juni 2012

En renkalv hittad efter Lapma igår och två kalvar efter Maisa.

fredag 1 juni 2012

Bruki avlivad

Igår hittades 1 kalv efter Natta, 6 kalvar efter Lapma och 1 kalv efter Såke. Dessutom avlivades den sändarförsedda hanbjörnen Bruki. Han hade under 3 dygn varit utanför studieområdet, på Rödingsträskgruppens kalvningsland. De sökte och fick tillstånd till skyddsjakt varpå björnen avlivades av länsstyrelsen från helikopter.


Jonas överväger att dika ut hela samebyn. 

Lös björnspillning vid kadaver.

Ryggrad efter vaja som dödats och ätits av Såke.

Solene från Kanada vet hur man färdas på skidor.

torsdag 31 maj 2012

 Under några dagar har det varit svårt att uppdatera bloggen av rent tekniska skäl, inte för att det har saknats något att skriva om.
27/5 hittades 4 kalvar efter Tolik, 9 efter Lapma och 2 efter Såke.
28/5 hittades 1 kalv efter Haaku, 4 kalvar efter Tjanas, 1 kalv efter Såke och 4 efter Lapma.
29/5 hittades 3 kalvar efter Maisa, 1 vaja efter Haaku, 1 kalv efter Såke och 1 kalv efter Lapma.
30/5 hittades 1 vaja och 7 kalvar efter Maisa, 2 kalvar efter Lapma, 1 kalv efter Tjirsa och 1 kalv efter Såke.

Rune har önskat en kadaverfri dag, åtminstone på bloggen, så därför blir det inga bilder på döingar idag.

Jonas Stokke och renvallaren Tjapp på klustersök. 

Levande kalv och vaja i Udtja.

Såke hade dräpt en vaja mindre än 100m från ett havsörnsbo.
Under boet fanns förutom gäddkäkar och fjädrar, även benbitar från renen. 

Mycket vatten i skogen nu. Geir-Rune tar det säkra före det osäkra när han korsar den.


söndag 27 maj 2012

Fler björnar på kalvningslandet

Idag har vi i Gällivare skogs hittat 5 kalvar efter Maisa, 1 kalv efter Steros och 1 kalv efter Tjanas. Dessutom hade Steros tagit en älg. I Udtja hittades 4 kalvar efter Såke. Vi observerade också att det blev fel igår, Såke hade dödat två vuxna renar, inte två kalvar.
Stig och Hanna GÅR på kluster. Stig konstaterar efter 400m att så här mycket har han inte gått på hela vintern.

Hanna Persson konstaterar att det känns både bra och dåligt att få siffror på björnarnas kalvpredation.

Morten Kjörstad som rymt från kontoret på norska Rovdata, och till vardags granskar och redovisar rovdjursinventeringarna i Norge, fyller i protokoll vid halvtvåtiden på natten tillsammans med Lars-Thomas.lördag 26 maj 2012

De senaste dagarna

Här kommer en kort sammanfattning av de senaste dagarna. I torsdags hade vi besök av SVT:s Nordnytt, de var med och besökte 5 kluster efter Natta, på vilka vi hittade 2 dödade kalvar. I Udtja var Tjirsa fortfarande utanför studieområdet, men Lapma dödade 4 kalvar. I Fredags sövde vi honbjörnen Leipe i Udtja, hennes andningsfrekvens sjönk oroande mycket efter sövningen och hon fick omgående behandling och motgift. Trots detta fortsatte andningsfrekvensen att sjunka och björnen dog. Orsaken till detta vet vi inte ännu, sannolikt var hon försvagad av någon anledning och klarade inte av en sövning, detta sker i ungefär 0,8% av alla sövningar av björnar och är således en risk som vi kalkylerar med. Som brukligt då sådana olyckor sker så lämnar vi djuret till polisen som senare lämnar dem till Statens Veterinärmedicinska anstalt för obduktion. Leipe hade två 1 åriga ungar som dock kommer att klara sig själva, i normalfallet lämnar ca 50% av ungarna sin mor då de är så gamla.

Under fredagen besöktes också kluster i både Udtja och Gällivare skogs. I Udtja hittades 1 kalv efter Lapma och 2 efter Såke. I Gällivare skogs hittades 3 kalvar efter Maisa, 1 vaja efter Natta, 2 kalvar efter Tolik och en kalv efter Steros.

En av Nattas kalvar vid ett spår av Natta.

Renkalv dödad av Maisa

Lars-Thomas blir intervjuad av Nordnytt vid en kalv dödad av Natta. 

Ole-Gunnar visar Nordnytt vilken typ av data vi får från björnsändarna och hur björnarna rör sig på kalvningslandet i Gällivare skogs. 

torsdag 24 maj 2012

Under gårdagen hittades tre kalvar efter Lapma i Udtja. Tjirsa har gjort en sväng utanför studieområdet men är nu på väg tillbaka. I Gällivare skogs besöktes kluster efter Tolik och hennes två ungar, tre kalvar hittades.

Rester efter kalv som konsumerats av Tolik och hennes ungar.

Stig dokumenterar ett älgkadaver som Tolik med familj kalasat på under ganska lång tid.

Björnspår på mjuk väg.

Björnspillning med lingon, hittad bredvid en dödad kalv.
Tolik har rivit efter myror i en stock.
Geir-Rune softar vid en stockeld (nuorssjo) i Udtjaskogarna.


En trött Stig på klusterbesök under onsdagskvällen.onsdag 23 maj 2012

Besök av Landsbygdsdepartementet och länsstyrelsen i Nattavaara

Under gårdagen hittades 5 kalvar dräpta av Tjirsa och 3 kalvar dödade av Natta. Vi kan också konstatera att de senaste dagarnas regn och värme har tagit på snön och att fler sändarbjörnar nu tycks vara på väg mot kalvningsområdet. I går hade vi också besök av Helena och Göran från Landsbygdsdepartementet samt Roland och Daniel från länsstyrelsen i Norrbotten. Alla fyra var med ut i skogen och hjälpte till med att genomsöka kluster efter eventuella bytesrester. Vi forskare och renskötare i projektet kunde på dagens morgonmöte i byastugan konstatera att vi haft besök av fyra mycket trevliga personer och att diskussionerna varit givande.

Dagens första renkalv efter Natta, inte mycket återstod.
På ett av klustren hade Natta rivit ned ett litet fågelbo.

Lars-Thomas dokumenterar den tredje kalven för dagen efter Natta. På de kvarvarande delarna av skinnet kunde vi se blödningar efter björnens bett ganska långt bak på kalvens rygg.


Natta fortsätter att avverka för Sveaskog.

Lars-Thomas från Gällivare skogs och Göran Ternbo från Landsbygdsdepartementet spekulerar kring varför björnen Natta  grävt en grop i sanden.  

Helena Busk från Landsbygdsdepartementet valde att åka med Stig. I bakgrunden surar Roland Saitzkoff från Länsstyrelsen i Norrbotten och Peter Segerström.  Göran och Helenas besök var uppskattat av oss som jobbar i projektet, även om vi blev lite oroliga när Göran redan till lunch hade satt av en stövel i myren.

En av länsstyrelsens skotrar fastnade något i myren. 
Föraren (som vill vara anonym) hade dock en helt osannolik tur. Mindre en 5 minuter efter djupdykningen flög Fiskflyg förbi, på jobb åt SCA. Peter råkade ha sin radio i jackan och frågade piloten om de kunde göra en insats med vinschen. Det kunde de och efter ytterligare 5 minuter var skoten bärgad. Ett utmärkt exempel på att det gamla ordstävet "Den som har tur, behöver inget förstånd" fortfarande är giltigt.