måndag 31 maj 2010

Björnarnas brunst tycks vara igång

Idag har vi inte haft några minutspårlöpor att gå. Brunsten tycks ha kommit igång, honan Tjirsa har rört sig söderut och korsat väg 45, Hålkåk har gått någon mil åt nordväst och även han kommit in i ett område utan kalvande vajor. Jouvva med sina årsungar är fortfarande i området kring idet och tycks inte ha några planer på att gå därifrån just nu.

Vi håller extra koll på björnarnas positioner nu för att göra brunstmärkningar. Om t ex Tjirsa stannar till på sin rundtur kan det betyda att hon har stött på en hane som vi då kan göra ett försök att märka. I de södra delarna av Udtjas marker, där hon nu befinner sig, hade vi tidigare i vår spår efter en riktigt stor björn (kallad XL) och vi hoppas hitta honom med hjälp av Tjirsa.

söndag 30 maj 2010

Idag har en minutspårlöpa efter Tjirsa följts, en renkalv hittades.

Totalt Tjirsa: 30 minutspårlöpor, 20 dödade renkalvar, 1 dödad vaja.

Totalt Hålkåk: 4 minutspårlöpor, 5 dödade renkalvar.

Totalt Jouvva: 1 minutspårlöpa.

lördag 29 maj 2010

Första minutspåret för Jouvva

Idag har vi följt två minutspårlöpor efter Tjirsa och inte funnit något byte. Vi har också följt en minutspårlöpa från björnhonan Jouvva som har årsungar, inte heller där hittades något slaget byte. Sannolikt har en sändarren råkat passera nära förbi Jouvva då hon var invid idet, det fanns inget som tydde på något jaktförsök.

Totalt Tjirsa: 29 minutspårlöpor, 19 dödade renkalvar och en vuxen vaja.

Totalt Hålkåk: 4 minutspårlöpor, 5 dödade renkalvar.

Totalt Jouvva: 1 minutspårlöpa.
Klätterträd invid Jouvvas ide. Flitigt använt av ungarna.Jouvvas ide låg på platt mark i relativt höglänt skog.Närbild på idet.Den så kallade "pluggen". Den första spillning som björnen ger ifrån sig på våren.

fredag 28 maj 2010

Första björndödade vajan hittad

Idag har vi följt en minutspårlöpa efter Hålkåk och hittat en renkalv. Vi har också följt 3 minutspårlöpor efter Tjirsa och hittat 2 renkalvar och en vuxen vaja (lila 83).

Totalt Tjirsa: 27 minutspårlöpor, 19 dödade renkalvar och en vuxen vaja.

Totalt Hålkåk: 4 minutspårlöpor, 5 dödade renkalvar.


Kadaverrester efter den vaja som Tjirsa dödat och ätit av.


Många renskötare hävdar att skällrenar är mer utsatta för rovdjurspredation än andra renar. Intressant nog var den första vaja som togs av sändarbjörnarna i den här studien en skällvaja.

torsdag 27 maj 2010

Idag har vi följt en minutspårlöpa efter Hålkåk, 1 renkalv hittad. Efter Tjirsa har vi följt 3 minutspårlöpor och hittat 1 renkalv

Totalt Tjirsa: 24 minutspårlöpor, 17 dödade renkalvar.

Totalt Hålkåk: 3 minutspårlöpor, 4 dödade renkalvar.

onsdag 26 maj 2010

Hålkåk möter ren

Idag har 2 minutspårlöpor efter den vuxna hanbjörnen Hålkåk följts, 3 renkalvar hittades. Hålkåk har mest rört sig i norra delen av området tidigare medan renarna framförallt har funnits i de södra och östra delarna. Allteftersom snön smälter bort rör sig renarna längre norrut och Hålkåk har nu mött dem.

Totalt Tjirsa: 21 minutspårlöpor, 16 dödade renkalvar.

Totalt Hålkåk: 2 minutspårlöpor, 3 dödade renkalvar.

tisdag 25 maj 2010

Tjirsa kammar noll

Idag har 1 minutspårlöpa efter Tjirsa undersökts, ingen kalv hittades.

Totalt Tjirsa: 21 minutspårlöpor, 16 dödade renkalvar.

måndag 24 maj 2010

Tjirsa fortsätter

Idag spårades 4 minutspårlöpor efter Tjirsa, 2 renkalvar hittades.

Totalt Tjirsa: 20 minutspårlöpor, 16 dödade renkalvar.

söndag 23 maj 2010

Ännu fler kalvar hittade

Idag spårades 4 minutspårlöpor efter Tjirsa, 2 renkalvar hittades.

Totalt Tjirsa: 16 minutspårlöpor, 14 dödade renkalvar.

lördag 22 maj 2010

Mer renkalv

Idag spårades 1 minutspårlöpa efter Tjirsa, 2 renkalvar hittades.

Totalt Tjirsa: 12 minutspårlöpor, 12 dödade renkalvar.

fredag 21 maj 2010

Fler renkalvar

Idag spårades 3 minutspårlöppor efter Tjirsa, 6 renkalvar hittades.

Totalt Tjirsa: 11 minutspårlöpor, 10 dödade renkalvar.

torsdag 20 maj 2010

Björndödade renkalvar hittade

Idag spårades 7 minutspårlöpor från Tjirsa. Vi hittade 4 renkalvar som hon hade dödat.

Totalt Tjirsa: 8 minutspårlöpor, 4 dödade renkalvar.

Björndödad renkalv med bett i huvudet.
Samma kalv som ovan fast flådd. Björnen har med ett bett krossat skallen på kalven

onsdag 19 maj 2010

Första minutspåret undersökt

Idag fick vi bekräftat att proximitysändarna fungerar och att de kommunicerar med björnsändarna. Björnhonan Tjirsas sändare började 22:37 igår att ta minutpositioner efter att ha registrerat först en rensändare, och sedan ännu en. Vi tolkar det som ett misslyckat jaktförsök av Tjirsa eftersom det i början av spåret var långt mellan positionerna vilket betyder att hon sprang, sedan började hon gå igen utan att stanna upp på något ställe. Då vi idag spårade ut löpan hittade vi inga rester efter något slaget bytesdjur.

måndag 17 maj 2010

Intensivuppföljning våren 2010

Under våren (kalvningsperioden) har vi en intensiv uppföljningsperiod mellan 10 maj och 10 juni, på sensommaren har vi nästa intensiva uppföljningsperiod från sista veckan i juli och to veckor framåt. Under dessa perioder besöks alla platser där sändarbjörnarna har varit inom 100 meter från vajor med sändare, och vi därför misstänker att björnarna kan ha dödat kalvar eller vuxna renar.

Varje dag under intensivperioderna rapporterar vi kortfattat hur många "minutlöpor" vi har spårat, och hur många bytesdjur vi har funnit då vi spårat ut löporna.

Beroende på om man utgår från när björnen slog ett bytesdjur eller när vi besökte platsen så kommer antalet hittade bytesdjur att variera. Eftersom både björnarna och vi jobbar dygnet runt så ber vi er ha överseende med att exakt datum för när björnen dräpt de bytesdjur som vi rapporterar här på bloggen i vissa fall kan komma att justeras. Den slutliga predationstakten kan även den bli något annorlunda i vår sammanställning då hänsyn kan tas till om en viss björn periodvis har rört sig i områden utan kalvande renar.


Karta med positioner från björnhonan Tjirsas sändare. De gröna punkterna är platser där björnsändaren har upptäckt rensändare. I det stora klustret av minutpositioner (till vänster om S:et i "Såkefuorna") hittade vi färska rester efter två renkalvar.Karta med positioner från björnhonan Tjirsas sändare. Björnsändaren har upptäckt rensändare och slagit om till minutpositionering men vi hittade inga rester efter renkalvar i spåret. Det finns heller inget kluster av positioner som antyder att björnen skulle ha stannat upp någonstans.


.

lördag 15 maj 2010

Björnmärkning

Årets vårväder har bjudit på något ovanliga snöförhållanden i våra två planerade studieområden. Fram till mitten av maj var det fortfarande ganska stort snödjup och stenhård nattskare i stora delar av kalvningsområdena. Björnarna har rört sig litet eller inte alls från idet och framförallt på skaren vilket gjort det svårt att hitta spår och ringa in björnen. När så mildvädret kom på allvar för en dryg vecka sedan var det i form av ett rejält åskväder med regn och därefter rena sommartemperaturern. Arbetet med att märka björnarna var upplagt på så vis att samebyarna hade ansvaret för att hitta björnspåren på marken och ringa in dem för att därefter kalla på helikoptern. För varje ringad björn får samebyn 10 000 SEK. Eftersom förhållandena varit extrema i vår och vi har märkt upp 1000 vajor i Udtja har samebyn, Viltskadecenter och björnprojektet gjort ytterligare gemensamma ansträngningar för att märka björn i Udtja under de gångna två veckorna. Totalt har vi nu märkt 6 björnar i Udtja. Två av dessa är unga hanar som har vandrat ut från området (den ena norrut och den andra västerut). Vid lämpligt tillfälle kommer vi att ta av sändarna från dessa två. Av de andra fyra björnarna är tre honor (en utan ungar, en med årsungar och en med äldre ungar) som av allt att döma är stationära på kalvningsmarkerna och en vuxen hane som har kalvningsmarkerna som en del av sitt hemområde. Vår bedömning är att det inom det ca 20 000 ha stora område som är intressant för oss finns ytterligare stationära honor och hanar. Om någon vecka (under brunsten) kommer vi därför att försöka märka ytterligare honor och hanar som uppvaktas av/uppvaktar de sändarförsedda björnarna. I Udtja ligger vi således bra till vad gäller antalet märkta björnar. I Gällivare skogs har vi ännu inte märkt någon björn.


Vi har lagt mycket tid på att söka efter björnspår under de senaste veckorna. Här har Einar hittat spår och spillning efter en vuxen björn.I början av våren var problemet att spåren kunde vara så här tydliga om björnen hade rört sig på dagen, medan spåren från björnens rörelser på den stenhårda nattskaren inte syntes alls.Hanbjörnen "Hålkåk" förses med sändare.