måndag 16 augusti 2010

I dag har vi avsluttet den andre intensivperioden. Vi har inte hittat några kalvar eller vajor som dödats av de sändarförsedda björnarna under denna perioden.
Nedan finns antalet minutspårlöpor och antalet hittade dödade renar per sändarbjörn under hela studieperioden 2010-
Totalt Tjirsa: 55 minutspårlöpor, 21 dödade renkalvar, 3 dödade vajor
Totalt Hålkåk: 11 minutspårlöpor, 6 dödade renkalvar.
Totalt Jouvva: 3 minutspårlöpor
Totalt Leipe: 2 minutspårlöpor
Totalt Tjärgat: 0 minutspårlöpor
Dessutom har vi hittad en renkalv som var besökt av Tjirsa men ej dödad av henne, samt en vaja som Hålkåk besökt men ej dödat.
Vi har också besökt 60 kluster av halvtimmespositioner som en kvalitetssäkring av vår metod. Om vi hittar renar som har dödats av sändarbjörnarna på dessa platser men utan att vi har fått minutspårlöpor så betyder det att metoden har brister. På dessa platser har vi bara hittat en renkalv, den hade emellertid varit död i mer än 5 dygn innan Tjirsa besökte platsen.
Eftersom inga renkalvar har hittats utom på minutspårlöpor så bedömer vi att metoden med så kallade proximitysändare fungerat tillfredställande.
Nu stänger vi av den del av björnsändarna som söker efter vajsändare på alla björnar utom Tjirsa, för att spara på batterierna så att vi är säkra på att hitta björnarna till våren.
Vi har idag fångat Tjirsa och Hålkåk och bytt batterier på deras sändare. Tjirsa är den enda sändarbjörn som har varit på Udtjas marker under hela studieperioden och vi kommer fortsätta att följa hennes rörelser i förhållande till vajor under hösten. Detta kommer hjälpa oss att avgöra när vi ska förlägga intensivperioderna under 2011.
Vi återkommer med mer info senare i höst.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar