söndag 12 juni 2011

Död björn i Udtja

Vid ett besök på ett halvtimmeskluster hittades idag en död björn. Den sändarförsedda hanbjörnen Tjärggat hade besökt klustret som av allt att döma såg ut att innehålla en älg. Förvåningen var ganska stor när det istället låg en död och till stor del uppäten björn på platsen.

Det mesta av björnen var konsumerat.

Den döda björnens framfot var ca 12 cm bred och björnens vikt uppskattades till omkring 100 kg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar