onsdag 13 april 2011

Dags för en ny säsong

Summering av 2010 och planer för 2011

Hängslen och livrem

I texten nedan gör vi en kort summering av den första fältsäsongen. Det är förmodligen uppenbart för alla men vi vill ändå förtydliga att resultaten som presenteras här är preliminär och grundar sig på ett visserligen unikt, men väldigt litet material. Det mest förvånande vore egentligen om resultaten nedan skulle visa sig gälla även efter fältsäsongen 2011. Ha detta i bakhuvudet när ni läser och eventuellt använder siffrorna i andra sammanhang.

Antal sändarbjörnar och studieperiod

Under 2010 fanns det i Udtja sex björnar med GPS sändare som kommunicerade med vajornas proximitysändare. Vi hade först tänkt köra två intensivperioder men beslutade oss under våren för att låta björnsändarnas sökfunktion vara på under hela barmarksperioden. I praktiken blev därför hela barmarksperioden en enda lång intensivperiod.

Antal minutspår, kluster och kadaver

Vid de tillfällen då en sändarbjörn och en vaja med proximitysändare befann sig inom ca 100 meter från varandra så slog björnens GPS sändare om och tog en position per minut istället för en position per halvtimme. Alla dessa minutspårlöpor besöktes och gicks i sin hela längd så fort som möjligt efter det att björnen lämnat området, oftast inom 12 timmar från det att björnen var på platsen.

Av de sex sändarbjörnarna var 4 vid något tillfälle under perioden maj-september inom 100 meter från en sändarförsedd vaja. Totalt gav dessa 4 björnar 76 stycken så kallade minutspår. Minutspåren var emellertid väldigt ojämnt fördelade mellan björnindividerna. Under hela studieperioden dokumenterades 26 kalvar och tre vuxna vajor som dödade av sändarbjörnarna. Utöver detta hittades 2 kalvar och en vaja vars kadaver besökts av de sändarförsedda björnarna men inte dödats av dem.

Av de sändarförsedda björnarna var det, under 2010, bara 2 som dokumenterades döda renar, en hona med tvååriga ungar och en vuxen hane. Honan som kallas Tjirsa var vid 31 tillfällen inom 100 meter från vajor, i 12 av de tillfällena hittade vi ett kadaver och vid 6 hittade vi två kadaver, totalt 20 kalvar och de tre vajorna . Den vuxna hanen Hållkåk var vid 10 tillfällen inom 100 meter från sändarvajor, vid 5 av dessa tillfällen hittades en dödad kalv och vid ett tillfälle två dödade kalvar, d.v.s. totalt 6 kalvar.

Tjirsa uppehöll sig i genomsnitt 81 minuter vid de renkalvar hon dödade, men var vid ett tillfälle bara kvar i 4 minuter. Å andra sidan stannade hon vid ett annat tillfälle i mer än 12 timmar. Hålkåkk var i genomsnitt kvar 136 minuter, som minst 34 minuter och som mest 10 timmar.

Efter 1 juni dödades ingen kalv av de sändarförsedda björnarna. Däremot hittade vi fler än 20 älgkalvar på de kluster som vi besökt efter 1 juni.

Metoden tycks fungera

För att undersöka huruvida sändarbjörnarna dödar renar som vi inte hittar med hjälp av minutpositionerna har vi även besökt drygt 50 ansamlingar av björnpositioner där björnens sändare inte har registrerat att den varit nära någon vaja. Inte på någon av dessa punkter har vi hittat dödade renar vilket tyder på att metoden och tekniken faktiskt fungerar.

Predationstakt under första årets kalvningssäsong

Som vi tidigare påminde om så är underlaget för en beräkning av predationstakt ännu så länge väldigt litet. I praktiken är det 3 data från olika björnindivider under en säsong. Resultaten måste därför användas med ett stort mått av omdöme.

Under perioden 19 maj-1 juni så tillbringade Tjirsa 12 dagar, Hålkåk, 2 dagar och Jouvva (en hona med årsungar) 12 dagar i studieområdet, Under samma period dödade respektive björn 20, 3 och 0 renkalvar. Detta ger en predationstakt för den angivna perioden på 1,7 kalvar per dag för Tjirsa, 3 kalvar per dag för Hålkåk och 0 kalvar per dag för Jouvva. Totalt 26 kalvar på nästan 27 björndagar. Räknar man istället på kalvpredationen under hela barmarksperioden blir siffrorna 26 kalvar på 202 björndagar.

Säsongen 2011

Under 2011 kommer studien att fortsätta i Udtja, med ytterligare några sändarförsedda björnar, samt med sändarförsedda björnar och renar i Gällivare. Vi planerar att märka och dräktighetstesta vajorna i mitten av april.

1 kommentar:

  1. Väntar med spänning vad som händer i Gällivare-skogarna i text och bild

    SvaraRadera