torsdag 17 maj 2012

I går märktes en ny björnhona i Udtja, mitt i kalvningsområdet, dessutom hittades 2 kalvar dödade av Tjirsa. I Gällivare skogs besökte vi 13 kluster och hittade 3 kalvar som dödats av Natta. Tabellen med antal hittade renar och älgar på kluster kommer vi att börja uppdatera under morgondagen.

Lars-Thomas dokumenterar en lega där Natta har ordnat med lite ris.
Resterna efter en av renkalvarna som Natta dödat och ätit.
Nymärkta honan "Lapma" i Udtja hålls i av Lasse. Lapma hade två stycken 2 åriga ungar.

Ett av nattas kluster var en lega på en torrbacke.

En åkergroda som vaknat till liv i vårvärmen och stannat till för att begrunda björnspåren.


Vid en av de dödade kalvarna hade Natta bitit av ett tiotal ungtallar !

Andreas Zetterberg hjälper Ole-Gunnar med att få till script som kan hantera alla björnpositioner som kommer in och hjälpa oss att identifiera kluster som ska kontrolleras i fält.

Lars-Thomas och Anders Esseryd möter en huggorm.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar