lördag 19 maj 2012


Dagen har innehållit flera olika aktiviteter. Eftersom vi har en begränsad budget och ett begränsat antal björnsändare är det en del pusslande med att få sändare på de björnar som ska nymärkas och samtidigt kunna ersätta de sändare som inte fungerar som de ska. En av björnarna som märkts i Gällivare skogs, Nakir, har vandrat ut och hamnat i kalvningslandet hos Rödingsträskgruppen (där det inte finns sändarförsedda vajor) i Udtja. Länsstyrelsen och samebyn verkställde idag en skyddsjakt på Nakir, vilket gav oss en möjlighet att direkt ta den sändaren och märka om Haaku i Gällivare skogs. Haakus sändare har inte fungerar sedan några dagar. I Udtja besöktes kluster efter Tjirsa, inte mindre än 12 dödade renkalvar hittades. Åtta kalvar hittades dödade på samma kluster. I Gällivare skogs besöktes kluster efter Natta, inget kluster innehöll någon ren, men väl en ripa, en stubbe med myror och en lega.

Tjirsas åtta kalvar dödade på en yta om 50m x 50m, men här ihopdragna av Geir-Rune och Nils-Anders. Notera att den åttonde kalven finns i plastpåsen till höger.
Einar, Peter, Andreas och Haaku vid sändarbytet.
Haakus trasiga sändare, lägg märke till utbuktningen i sändarens högerkant. 

Rester av ripa hittade på ett av Nattas kluster.

Petri Storlöpare gör en film om Henrik i Gällivare skogs som ska leva i kåta under åtminstone ett år. Här förbereder Petri en intervju om björnpredationsstudien med Jens, som verkar mysa i strålkastarljuset. 


Den sedvanliga bilden på Kåbdalisgänget som äter finmiddag snart sagt var kväll. Här är det en internationell grillmiddag hemma hos familjen Stokke.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar