onsdag 26 maj 2010

Hålkåk möter ren

Idag har 2 minutspårlöpor efter den vuxna hanbjörnen Hålkåk följts, 3 renkalvar hittades. Hålkåk har mest rört sig i norra delen av området tidigare medan renarna framförallt har funnits i de södra och östra delarna. Allteftersom snön smälter bort rör sig renarna längre norrut och Hålkåk har nu mött dem.

Totalt Tjirsa: 21 minutspårlöpor, 16 dödade renkalvar.

Totalt Hålkåk: 2 minutspårlöpor, 3 dödade renkalvar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar