måndag 17 maj 2010

Intensivuppföljning våren 2010

Under våren (kalvningsperioden) har vi en intensiv uppföljningsperiod mellan 10 maj och 10 juni, på sensommaren har vi nästa intensiva uppföljningsperiod från sista veckan i juli och to veckor framåt. Under dessa perioder besöks alla platser där sändarbjörnarna har varit inom 100 meter från vajor med sändare, och vi därför misstänker att björnarna kan ha dödat kalvar eller vuxna renar.

Varje dag under intensivperioderna rapporterar vi kortfattat hur många "minutlöpor" vi har spårat, och hur många bytesdjur vi har funnit då vi spårat ut löporna.

Beroende på om man utgår från när björnen slog ett bytesdjur eller när vi besökte platsen så kommer antalet hittade bytesdjur att variera. Eftersom både björnarna och vi jobbar dygnet runt så ber vi er ha överseende med att exakt datum för när björnen dräpt de bytesdjur som vi rapporterar här på bloggen i vissa fall kan komma att justeras. Den slutliga predationstakten kan även den bli något annorlunda i vår sammanställning då hänsyn kan tas till om en viss björn periodvis har rört sig i områden utan kalvande renar.


Karta med positioner från björnhonan Tjirsas sändare. De gröna punkterna är platser där björnsändaren har upptäckt rensändare. I det stora klustret av minutpositioner (till vänster om S:et i "Såkefuorna") hittade vi färska rester efter två renkalvar.Karta med positioner från björnhonan Tjirsas sändare. Björnsändaren har upptäckt rensändare och slagit om till minutpositionering men vi hittade inga rester efter renkalvar i spåret. Det finns heller inget kluster av positioner som antyder att björnen skulle ha stannat upp någonstans.


.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar