lördag 15 maj 2010

Björnmärkning

Årets vårväder har bjudit på något ovanliga snöförhållanden i våra två planerade studieområden. Fram till mitten av maj var det fortfarande ganska stort snödjup och stenhård nattskare i stora delar av kalvningsområdena. Björnarna har rört sig litet eller inte alls från idet och framförallt på skaren vilket gjort det svårt att hitta spår och ringa in björnen. När så mildvädret kom på allvar för en dryg vecka sedan var det i form av ett rejält åskväder med regn och därefter rena sommartemperaturern. Arbetet med att märka björnarna var upplagt på så vis att samebyarna hade ansvaret för att hitta björnspåren på marken och ringa in dem för att därefter kalla på helikoptern. För varje ringad björn får samebyn 10 000 SEK. Eftersom förhållandena varit extrema i vår och vi har märkt upp 1000 vajor i Udtja har samebyn, Viltskadecenter och björnprojektet gjort ytterligare gemensamma ansträngningar för att märka björn i Udtja under de gångna två veckorna. Totalt har vi nu märkt 6 björnar i Udtja. Två av dessa är unga hanar som har vandrat ut från området (den ena norrut och den andra västerut). Vid lämpligt tillfälle kommer vi att ta av sändarna från dessa två. Av de andra fyra björnarna är tre honor (en utan ungar, en med årsungar och en med äldre ungar) som av allt att döma är stationära på kalvningsmarkerna och en vuxen hane som har kalvningsmarkerna som en del av sitt hemområde. Vår bedömning är att det inom det ca 20 000 ha stora område som är intressant för oss finns ytterligare stationära honor och hanar. Om någon vecka (under brunsten) kommer vi därför att försöka märka ytterligare honor och hanar som uppvaktas av/uppvaktar de sändarförsedda björnarna. I Udtja ligger vi således bra till vad gäller antalet märkta björnar. I Gällivare skogs har vi ännu inte märkt någon björn.


Vi har lagt mycket tid på att söka efter björnspår under de senaste veckorna. Här har Einar hittat spår och spillning efter en vuxen björn.I början av våren var problemet att spåren kunde vara så här tydliga om björnen hade rört sig på dagen, medan spåren från björnens rörelser på den stenhårda nattskaren inte syntes alls.Hanbjörnen "Hålkåk" förses med sändare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar