måndag 30 maj 2011

Observation av jagande björn

Vid gårdagens klusterbesök såg Lasse en grupp renar som sprang fram och tillbaka ca 500 meter bort. När han och Silje iakttog renarna fick de syn på en björn som sprang efter renarna. Avståndet var stort men Lasse bedömde att björnen låg ca 50 m efter renarna och hade svårt att hänga med. Även kalvarna höll undan. Björnen försvann efter renarna in i skogen. De kunde inte se om björnen var märkt eller inte, men det lär visa sig på dagens positioner från sändarbjörnarna. I Gällivare skogs besöktes 17 kluster efter Lismi, hon hade inte slagit någon renkalv på dessa kluster. Klustren var nog istället resultatet av att brunsten är på gång och att hon rör sig tillsammans med den märkta hanbjörnen Maisa.
På de 60 senast besökta klustren har 7 renkalvar hittats. Tidigare i vår har det i grova drag hittats en dödad renkalv på vart tredje kluster. Det blir spännande att se om predationstakten på renkalv avtar under den kommande veckan.


Spår efter Lismi och Maisas kurtiserande.

Älgkalv dödad av Lismi.

Fint besök i projektet. I förgrunden syns Maano från länsstyrelsen i Jämtland och Josefin från länsstyrelsen i Norrbotten, i bakgrunden stretar Einar på.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar