onsdag 18 maj 2011


Lismis sändare skickade meddelanden som vanligt igår, men meddelandena innehöll inga positioner. Vi beslöt därför att byta hennes sändare så fort som möjligt. Förutom detta så har ännu fler minutkluster besökts i båda samebyarna. Eventuellt kommer antalet minutkluster i Udtja att bli lite färre de närmaste dagarna eftersom flera sändarbjörnar har rört sig österut och befinner sig för närvarande inte i området med sändarvajor. Björnarnas brunst närmar sig och under en ganska lång sträcka har Tjirsa, Tjärggat och Bruki gått tillsammans, medan jovva har följt deras spår några timmar bakom.

Lismi vid ommärkningen idag. Hon hade ökat 12 kg i vikt sedan sist, kanske är bären tidiga kring Nattavaaraa.

Renkalv dödad av Haaku i Kissalaki.

Idag var Naturmorgon på plats i Nattavaaraaskogarna för att intervjua Peter och Lars-Thomas. Vi börjar för övrigt bli några stycken som undrar om det verkligen är en slump att Lars-Thomas oftast syns framför bakom eller bredvid en myrstack.

Jens steker koncentrerat med en kaffepinne som visar att han inte tillgodogjort sig mycket av Lasses undervisning.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar