fredag 18 juni 2010

Första kadavret efter Leipe och lite oklarheter

En minutspårlöpa efter Tjirsa har följts, men inga byten hittades. Däremot har Tjärgat och Tjirsa båda besökt en och samma plats vid olika tidpunkter. På platsen fanns en dödad älgko och en dödad kalv. Om det är Tjirsa eller Tjärgat som dödat älgarna vet vi inte riktigt. Vår gissning just nu är att Tjärgat slog älgarna någon dag innan han blev märkt förra fredagen och att Tjirsa sedan snyltar på hans kadaver.

Leipe har inte producerat några minutspålöpor, däremot ett kluster med halvtimmespositioner där det låg en dödad älgkalv.

Totalt Tjirsa: 35 minutspårlöpor, 21 dödade renkalvar, 1 dödad vaja, 2 dödade älgkalvar, 3 ätna älgkalvar.

Totalt Hålkåk: 7 minutspårlöpor, 6 dödade renkalvar.

Totalt Jouvva: 1 minutspårlöpa, 3 ätna älgkalvar.

Totalt Leipe: 0 minutspårlöpor, 1 dödad älgkalv.

Totalt Tjärgat: 0 minutspårlöpor, 1 dödad älgkalv, 1 dödad älgko.Älgko som vi tillsvidare tror att Tjärgat har dödat och Tjirsa har snyltat på, men det kan vara tvärtom. Att älgen är dödad av björn är vi dock säkra på.

Spår i vägen där älgen blev dödad av björnen. Kampen tycks ha pågått en stund.

Rester efter en älgkalv som hittades ca 30m från älgkon.


Platsen där Leipes älgkalv ligger (övertäckt av mossan).


Vad som fanns kvar under mossan av Leipes älgkalv.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar