måndag 7 juni 2010

Idag har vi inte haft någon minutspårlöpa. Tjirsa hade dock lämnat ett tydligt kluster med 30 minuterspositioner, precis som igår. Klustret låg ganska exakt 1 km från den plats där vi igår hittade de två dödade älgkalvarna. På dagens kluster fanns återigen en älgkalv. Det mesta var konsumerat av björnen, delar av skinnet, klövarna och käkarna var kvar men det gick inte att se några blödningar eller bitmärken. Vi kunde därför inte dokumentera att björnen faktiskt har dödat älgkalven även om det naturligtvis är högst sannolikt (se ett tidigare inlägg).

Totalt Tjirsa: 34 minutspårlöpor, 21 dödade renkalvar, 1 dödad vaja, 2 dödade älgkalvar, 2 ätna älgkalvar.

Totalt Hålkåk: 4 minutspårlöpor, 5 dödade renkalvar.

Totalt Jouvva: 1 minutspårlöpa


Tjirsas tredje älgkalv på två dagar. I dag hade vi dessutom Karin och Helena från Jordbruksdepartementet på besök.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar