måndag 21 juni 2010

Tre nya älgkalvar dräpta

Idag har inga minutspårlöpor gåtts, däremot har tre kluster (halvtimmespositioner) besökts. Tjirsa hade tagit ännu en älgkalv och Leipe som inte ville vara sämre hade tagit två med en dryg kilometers mellanrum.

Totalt Tjirsa: 35 minutspårlöpor, 21 dödade renkalvar, 1 dödad vaja, 3 dödade älgkalvar, 3 ätna älgkalvar.

Totalt Hålkåk: 7 minutspårlöpor, 6 dödade renkalvar.

Totalt Jouvva: 1 minutspårlöpa, 1 dödad älgkalv, 3 ätna älgkalvar.

Totalt Leipe: 0 minutspårlöpor, 1 dödad älgkalv, 2 ätna älgkalvar.

Totalt Tjärgat: 0 minutspårlöpor, 2 dödade älgkalvar, 1 dödad älgko.


Tjirsas älgkalv.

Leipes ena kalv.

En gubbnäve älgkalvsrester, efter Leipe.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar